SubconTurkey

Hoşgeldiniz
subconturkey.com

Favorilerime Ekle

yan sanayi

Bugün :   18 Eylül 2019, Çarşamba

Agustos 2009 Sayısı

Yıl : 6 | Sayı : 64

     Anasayfa
     Hakkımızda
     Künye
     Arşiv
     İletişim

https://www.trex.com.tr


http://izmirmaktekfuari.com/e-davetiye2


http://www.kalitefuari.com
Dergimizin sayfalarına
taranmış şekilde ulaşmak için tıklayın  


 

Haberdar olmak için
üye olunuz

İsim
E-Posta

Sektör Seçiniz


 

 

 

Ali Rıza Büyükuslu
arbuyukuslu@yahoo.com.tr


Yeni Kapitalizm ve Organize Ekonomi:Neo-Keynesyen


Kriz sonrası dünya ekonomisi yeni bir döneme girmektedir. Keynesyen ekonomi politikaları başka bir ifade ile devlet destekli ekonomi leri 2000li yılların global odaklı ve teknoloji devrimine paralel yeniden dizayn edilerek, yeni bir kapital birikim ya da sermaye oluşturma yöntemiyle hem uluslar arası hem de ulusal ölçekli çok denklemli, çok çözümlü ve çok bağlantılı üretim ilişkileri veya stratejik tercihlere geçilecektir.

Yeni kapitalizm ne bir önceki neo-liberal yaklaşımlar gibi sorumsuz, ne de klasik Keynes yaklaşımında olduğu gibi abartılı korumacı ya da devletçi olacaktır. Yeni kapitalizm hem sosyal sorumlu, aynı zamanda küresel ve yerelci veya bölgeselci olmayı yani her boyutu gereklere ve ihtiyaçlara göre aynı potada eritebilen ya da yürütebilen özelliklere sahip olacaktır.

Bu itibarla, yeni kapitalist örgütlenme i çok merkezli, küresel ekonomik ve sosyal organizasyonlarla yönetilmeye adaydır. Örneğin; sadece Dünya Ticaret Örgütü, NAFTA, AB değil aynı zamanda Brezilya, Çin, Hindistan, Rusyanın içinde olacağı BRIC diye tanımlanan ekonomik güç ve organizasyonlarda dünya ekonomik ve ticaret ilişkilerinde belirleyici rol oynamaya başlayacaktır. Ortadoğu, Asya, Latin Amerika ve Afrika ülkeleri uluslar arası pazarın yeni networkleri olması nedeniyle yeniden keşfedileceklerdir.

Diğer taraftan, üretimin merkezi olan ya da dünyanın fabrikası görüntüsündeki ucuz emek ve emek yoğun üretime dayalı aynı zamanda ileri teknoloji ve iletişim sektöründe ev sahipliği yapan yeni gelişen ekonomilerle, enerji ve doğal kaynakları elinde tutan ülkeler ve nihayet bilim, teknoloji, yenilikçi, tasarım ve gelişmelere imza atan beraberinde finans sektörü ile çok uluslu sermayenin yatırımlarına yön veren lider ve gelişmiş ülkelerin karşılıklı, çok boyutlu, çok anlaşmalı ve geniş yelpazede çok merkezli küresel statüsü ve global iş oyunları yeni bir dünya düzeni ile kapital birikim inin şekillenmesi sonucunu doğuracaktır.

İşte bu çok uluslu, çok bilinmeyenli, çok belirsiz, çok aktörlü, çok merkezli ve çok sesli yeni kapitalist içinde tutunmak, yeni dinamikleri ve parametreleri anlamak, özümsemek ve içinde yer alabilmek için Türkiyenin de gündemini, üretim i ve ilişkileri ile insan kaynaklarını bu yeni dönemi iyi yönetecek biçimde yetiştirmesi ve hazırlıklı olması gerekir. Bu sebeple Türkiye içinde tarih boyunca yaşanan ve mutlu bir azınlığın faydalanabildiği, kısır ve küçük ölçekli paylaşım ve servet dağılımı kavgasını terk ederek, daha büyük kitlelerin ve tüm vatandaşların refahını ve yaşam standardını geliştirmeye yönelik daha global daha büyük ölçekli bu yeni kapitalizmin küresel üretim, küresel paylaşım ve refah i içinde yerimizi alarak daha organize bir ekonomi i, daha adil ve eşitlikçi milli gelir dağılımı politikalarıyla ortak akıl, ortak üretim ve ortak paylaşım için enerji ve zamanımızı harcamalıyız. Aksi takdirde büyük söylemlerin küçük ülkesi ve ekonomisi, işsizleri, yoksulları, ahlaki çöküntüsü, demokrasi problemleri, hukuk devleti dışı uygulamaları ile sosyal eşitsizliklerin adresi olmaya ve de en kötüsü Büyük Türkiye balonunu şişirmeye devam ederiz…

 

  İlgili Haberler

 

İlgili haber bulunamadı!

  İlgili Yazılar

 

İlgili yazı bulunamadı!
 

http://aluexpo.com

https://www.busworldturkey.org
SEKTÖREL
Tanıtım Grubu
Rek. ve Tic. Ltd. Şti.

  Bahçeşehir 2.Kısım Mah.(Boğazköy)
  4.Cadde,Mavi Kardelen Sitesi, A-Blok No:1/2 Daire:2
  BAHÇEŞEHİR-BAŞAKŞEHİR-İSTANBUL
  Tel:0212 607 28 22- 5 Hat
 
E-posta : subcon@sektorel.com

SUBCONTURKEY Yan Sanayi Ürünleri Gazetesi
www.sektorel.com | www.subconturkey.com | subcon@subconturkey.com
yan sanayi