SubconTurkey

Hoşgeldiniz
subconturkey.com

Favorilerime Ekle

yan sanayi

Bugün :   2 Temmuz 2020, Perşembe

Aralik 2009 Sayısı

Yıl : 7 | Sayı : 68

     Anasayfa
     Hakkımızda
     Künye
     Arşiv
     İletişim

http://www.subconturkey.com.tr
Dergimizin sayfalarına
taranmış şekilde ulaşmak için tıklayın  


 

Haberdar olmak için
üye olunuz

İsim
E-Posta

Sektör Seçiniz


 

 

 

Dr.İlhami Fındıkçı
Davranış Bilimleri Uzmanı, ifindikci@degerdanismanlik.com.tr


Hizmetkar Lider ve Benlik Çıkmazı


Hizmetkar liderin, duruşunu farklılaştıran en önemli özelliklerinden birisi, belki de en önemlisi onun kendi benliği ile ilgili algılarıdır. Hizmetkâr lideri tek cümle ile özetlemek ve onun en belirleyici yönünü ortaya koymak gerekseydi şunu söyleyebilirdik: Hizmetkâr lider, kendi benliği (ego) ile başa çıkmış, benliğini kontrol edebilmiş, içgüdülerini disipline etmiş ve toplumsal benliği kendi kişisel benliğinin önüne geçirmiş kişidir.

İlk bakışta hemen her insanın benliğini kontrol yeteneğinde olduğu düşünülür. Bu bir yere kadar doğrudur da. Ancak uygulama yani davranışlar dünyası bunun tartışmaya açık olduğunu gösteriyor. Nitekim insanlık tarihi boyunca kendi arzularının peşinde giden, insanları hatta insanlığı kendi kişisel çıkmaz ve takıntılarına kurban edebilen, takıntılarını insanlara mal etmek isteyen, insanlara hizmet bir tarafa onları ezmek, haklarını almak, seslerini kısmak için hayatlarını adayan lider örnekleri de vardır. Ne yazık ki sayıları da az değildir. Öyle liderler hüküm sürmüş ve sürmektedir ki yer küremizde onlar, liderlik yetenekleri bakımından, etkileri ve karizmaları bakımından çok gelişmiş ve farklarını fark ettirmişlerdir. Çevreleri tarafından bilinmişler ve kimi zaman isteyerek ya da zorlama ile takip de edilmişlerdir. Tarih de onları yazmıştır. Bütün bunlar yapısal özellikler olarak onların birer lider olduğunu gösterir göstermesine ama insanlara faydaları olamadığı gibi çok ciddi zararları söz konusudur.

Ama bilinmelidir ki liderlerin bir kısmı sahip oldukları fazlalıkları insanlığın faydasına sunmaz, zararına kullanırlar. Zalim hükümdarlar, insanları gözlerini kırpmadan öldüren siyasetçiler, kendi ırkından olmayanları toplu mezar kazdırıp diri diri gömenler, insanları fırında yakanlar, insanlığın zararına üretimler yapanlar, türlü zehir bileşimlerinin keşfine ömürlerini adayanlar, hırsızlık yapmak için olağanüstü planlar geliştirenler de yaşamış ve yaşıyor yer küremizde. Bunların da önemli bir çoğunluğu temel liderlik özelliklerini göstermişlerdir. Ama ayrıntı şudur ki bu özelliklerini insanlığın faydasına sunmamışlardır. Bir de insanlığın faydası gibi gösterip aslında zarar verenleri de unutmamak gerekir. Bu kişilerin liderlik yetenekleri tartışılmayabilir ama ne kadar toplumsal lider oldukları tartışmaya açıktır. Ama hizmetkar lider olmadıkları kesindir.

Birçok yerde lideri tanımlarken insanlara faydayı hep vurguladık. Dolayısıyla gerçek bir liderin sadece liderliğin gerektirdiği temel donanımlara sahip olmakla yetinmeyip, bu donanımları uygulamada onların faydasına sunması da gereklidir. Dolayısıyla fayda değil de zarar, suç, sıkıntı, acı, yıkım üreten kişilerin liderlikleri tartışılmaktadır. Böylece bireyin liderlik özelliklerine sahip olması ile lider olmasının aynı şeyler olmadığı belirgin biçimde vurgulanmalıdır.

İşte liderlik özelliğini kendi benliğinin, içgüdülerinin emrinde kullanmak ya da toplum benliğinin emrinde kullanmak tercihi, lideri gerçek bir lider konumuna daha doğru bir ifade ile hizmetkâr lider konumuna getirir ya da getirmez.

Yeryüzünde yaşamış insan topluluklarını, düşünceleri, eserleri, siyasetleri, üretimleri ve benzeri ile bir yerlere sürükleyen önderler, liderler, sürekli olarak kendi benliklerinin tehdidi altında kalmışlardır. Yani sıradan insan gibi bir liderin en önemli tehdidi yine kendisi, kendi benliğidir. Vahşi istekleri olan, kendisini gemleyemeyen, arzularının tatmininin ötesine geçemeyen, insanları, kendi kişisel arzularına ulaştıran araçlar gibi gören ve böylece egosunun hizmetinde bir ömür süren liderler az değildir. Egonun bilinmek arzusu, saplantı haline gelen siyasal doktrinler, aşırılığa varan dini akımlar, ötekileştiren ırksal ayrımlar, toprak kaygısı ile insanları sömüren yönetim yaklaşımları, bırakın gerçek bir liderde herhangi bir insanda bile olması gereken toplumsal bilinci engeller.

Hizmetkar lider, toplumsal beklenti ve ihtiyaçları, kendi gemlenmez isteklerinin üzerinde algılar. Toplumsal beklentilere adar ömrünü. Bunu yapmanın ön şartı hiç kuşkusuz kendi benliğine egemen olmak, onunla başa çıkmak ve kontrol edebilmektir. Hizmetkar liderin esas başarısı işte bu temel noktadadır. Yani o basit bir anlatımla egosunun kurbanı olmaz. Toplumsal bilinç egosunu kontrole zorlar.

Psikoloji dilindeki tarif ile benlik, içgüdüleri içeren alt ben ile toplumsal beklentileri içeren üst ben arasındaki tercihinde üst benden taraf olur. Tarih, benliğini aşmış ve topluma gerçekten hizmet etmiş liderlerle tam aksi yönde yol almış lideri anlatır. Hizmetkâr olmaları ile öne çıkan liderlerin, hayatlarında da benlikleriyle başa çıkmış, kendilerini yönetebilen kişilikler oluşu dikkati çeker. Bu konuda belki de en önemli örnekler, dini liderlerdir. Bu çerçevede peygamberleri baş sırada saymak durumundayız.

Kendilerini ihmal etme pahasına hayatlarını insanlığın faydasına adayan dini liderler, toplum önderleri, siyasetçiler, bilim adamları, sanatçılar, toplum gönüllüleri, şirketlerini uluslararası düzeye taşıyan liderler, ailelerini her türlü rüzgardan, sıkıntıdan koruyan aile reisleri, benliklerini aşan ve topluma yüzlerini dönen kişilerdir. Egoizmin pençesinden kendilerini kurtarmış, en başta kendileri olmak üzere insanları sadece maddi dünyanın varlığına değil, ruh ve gönül enginliğine ulaştıran kahramanlardır hizmetkar liderler. Kendi varlığını, içgüdülerinin yansıdığı benliği ile sınırlı gören; insanları kendi gibi düşünmedikleri için hor görmeyen, gönül enginliği ile herkese kucak açabilen liderler, hizmetkarlık sürecinde yol alırlar. Gerçeklik alemi kadar, madde ötesi alemin de farkında olarak insanları bir bütün olarak algılayan, anlayan, onların mantıkları kadar gönüllerinde de bir iz bırakan kişilerdir hizmetkar liderler.

Sonuç olarak, bütün kutsal kitaplar, ahlak kitapları, felsefe, psikoloji, eğitim, sosyoloji, davranış bilimleri ve insan doğasına ilişkin tüm temel eserler; egoizm, benlik takıntısı yahut benlik çıkmazını, insanlığın en önemli düşmanı olarak işaret ederler. Eğitimi, mesleği, statüsü ne olursa olsun lider adayı ya da liderlerin, sahip oldukları çalışma ve etkinlik alanı bakımından var olan benmerkezci(ego-centric) eğilimleri rahatlıkla gelişip serpilebilir. Çünkü, bunun için gerekli otorite ve yaptırım gücü vardır kişinin elinde. Tüm bu olanaklara rağmen benlik takıntısını aşan liderler, hizmet sunma sürecinde oldukça avantajlı bir durum elde ederler. Norveçli ünlü edebiyatçı ve oyun yazarı Ibsen, hemen bütün eserlerinde egoizme vurgu yapar, egoizmi hayatın önündeki en önemli tehdit ve gelişmenin ket vurucusu olarak görür.

Hizmetkâr liderler, benlik takıntısını aşmıştır. Hayata olumlu bir açıdan baktıklarından tutumları ve davranışları da bu doğrultuda gerçekleşir. Onlar tüm çevreleri; canlılarla, cansızlarla, dünya ve evren ile hem buralarla hem öteleri ile hatta ötelerin de ötesi de ile barış halindedir.

Kendilerini ve çevrelerini olduğu gibi kabullenirler, gördükleri eksiklikleri tamamlamak, dertlere deva olmak için çaba içinde olurlar. Kısacası onlar, zihinsel yeteneklerini, kişilik özelliklerini, akıllarını, iradelerini, güçlerini, zamanlarını, insanlığın ortak amaçlarının emrine sunarlar. Üstelik de bunu yaptıkları için bir beklentinin içine girmezler. Dertleri kendilerini keşfetmek, daha fazla anlamak, anlaşılmak ve bütün bunlar ile insanlara daha çok fayda üretmektir.

 

  İlgili Haberler

 

İlgili haber bulunamadı!

  İlgili Yazılar

 

İlgili yazı bulunamadı!
 

http://www.subconturkey.com.tr
SEKTÖREL
Tanıtım Grubu
Rek. ve Tic. Ltd. Şti.

  Bahçeşehir 2.Kısım Mah.(Boğazköy)
  4.Cadde,Mavi Kardelen Sitesi, A-Blok No:1/2 Daire:2
  BAHÇEŞEHİR-BAŞAKŞEHİR-İSTANBUL
  Tel:0212 607 28 22- 5 Hat
 
E-posta : subcon@sektorel.com

SUBCONTURKEY Yan Sanayi Ürünleri Gazetesi
www.sektorel.com | www.subconturkey.com | subcon@subconturkey.com
yan sanayi