SubconTurkey

Hoşgeldiniz
subconturkey.com

Favorilerime Ekle

yan sanayi

Bugün :   30 Kasım 2020, Pazartesi

Ekim 2009 Sayısı

Yıl : 6 | Sayı : 66

     Anasayfa
     Hakkımızda
     Künye
     Arşiv
     İletişim

http://www.subconturkey.com.tr
Dergimizin sayfalarına
taranmış şekilde ulaşmak için tıklayın  


 

Haberdar olmak için
üye olunuz

İsim
E-Posta

Sektör Seçiniz


 

 

 

Arslan Sanır
MİB-Makina İmalatçıları Birliği


Makina sektöründe son gelişmeler


TÜİK tarafından yayınlanan bilgilere göre makina sektörünün dış ticaretinde yavaş da olsa bir iyileşme gözlenmektedir. İhracat ilk 7 ayda, 2008 yılının aynı dönemine göre %29,7 azalış göstermişti. İhracat azalması Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %26,6 olurken Temmuz ayında %18,2 ye gerilemiştir. İhracat henüz bir önceki yılın rakamlarının altında ise de kısmi bir iyileşme gözlenmektedir. Bu gelişmede, makina imal eden firmaların yeni pazarlara girme ve buralarda yer edinme konusundaki çabaları etkili olmaktadır. Takım tezgahı ve bazı makina türlerinde Güney Amerika ülkelerinin payının artmaya devam ettiği görülmektedir. Birçok makina için Mısır, Irak ve yakın ülkelerde oldukça iyi gelişmeler gözlenmektedir.

Ekonomistlerin bir kısmı Eylül ayından itibaren önemli pazarımız olan Avrupa ülkelerinden Almanya, Fransa, İtalya ve hatta ABD de hükümetlerin sağladığı teşviklerin daha fazla etkili olması ve bu ülkelerde yeni yatırımlar konusunda, yavaş da olsa bir hareketlenmenin beklendiğini belirtmektedirler. Bu beklentilerin gerçekleşmesi ve yeni pazarlarda daha etkin olunması halinde yılsonunda ihracatımızdaki azalmanın daha düşük değerlere gerilemesi beklenebilir.

İç pazarda ithal makinalara olan talebin ise henüz düşük düzeyini koruduğu görülmektedir. Ocak-Haziran döneminde %35,4 olan ithalat azalması Ocak-Temmuz döneminde 35,2 olarak gerçekleşmiş olup, önemli bir değişme olmadığı görülmektedir.

Makina sanayinde imalat endeksi Temmuz ayındaki 115,2 değeri ile 2008 yılı Aralık ayındaki düzeyini korumaktadır. Endeksin 2007 yılı sonunda 120,9 olduğu dikkate alındığında yılın ilk 7 ayında imalat yönünde, bazı aylarda iniş, bazı aylarda hafif bir çıkış göstermesine rağmen henüz fazla bir gelişme olmadığı izlenimi vermektedir. Ancak, yılın ilk dört ayında, bir önceki yılın aynı aylarına göre %25 civarında azalma gösteren imalattaki negatif değerler Mayıs ta %18, Haziran ve Temmuz aylarında da %7 ye gerilemiştir. Bu gelişme, yılın üçüncü çeyreğinde imalat azalmasının %9-10 düzeyinde kalmasına imkan verebilecektir. Son çeyrekte beklendiği gibi ihracatta daha iyi bir performans gösterilmesi halinde imalatın, üçüncü çeyrek değeri civarında veya biraz daha iyi bir gerçekleşme olabilecektir.

Rakamlar bir ölçüde iyimser yorumlara imkan vermekte ise de, gözlenen iyileşmenin her firmada etkili olmadığı da gerçektir. Son bir yılda, dayanma gücü zayıf olan ve çoğu küçük ölçekli firmalardan faaliyetlerini sürekli veya geçici olarak durdurmuş olanlar bulunmaktadır.
  
Avrupa Birliği Parlamentosunun, Gümrük Denetimlerini Etkinleştirme Kararı

Avrupa Birliği Parlamentosu, Yeni Yaklaşım Direktiflerinin uygulanmaya başlandığı dönemden günümüze kadar yaşanan gelişmeleri dikkate alarak bu direktifler kapsamında bulunan, üçüncü ülkelerden ithal edilen, güvenli olmayan, teknik gereklere uymayan veya CE işareti yanlış veya yanıltıcı şekilde konulmuş malların sadece piyasa denetimi ile tespitinin mümkün olmadığı görüşünden hareketle yeni bir regülasyonu uygulamaya koymaktadır.

Parlamento tarafından kabul edilen ve 13.08.2008 tarihli AB Resmi Gazetesinde yayınlanan 01 Ocak 2010 tarihinde yürürlüğe girecek 765/2008 sayılı mevzuat ile, gümrük kontrollerini daha etkin hale getirilerek bu kapsamdaki malların piyasaya sunulmasından önce tespit edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması öngörülmektedir.

Söz konusu yeni mevzuatın Giriş Bölümü 33. paragrafında: Hudutlardaki giriş noktaları, güvenli olmayan, gereklere uymayan veya CE işareti yanlış veya yanıltıcı şekilde konulmuş mamullerin, daha piyasaya sunulmasından önce tespitini sağlayacak iyi bir konumdadır denilmektedir.

Diğer yandan Avrupa Parlamentosu piyasa ve gümrük denetimlerinin etkinliğinin artırılması, üye ülkelerdeki farklı uygulamaları önleyici çalışmalar yapılması için ek mali kaynak sağlanmasını önermiştir. Gümrük denetimlerinin etkinliğinin artırılması, önemle üzerinde durulan bir konudur. Bu maksatla:

• Üye ülkelerin bu konudaki çalışmalara öncelik vermeleri,
• Üye ülkeler arasında bilgi alışverişinin etkinleştirilmesi,
• Piyasaya sunulan ve gereklere uygun olmayan mallar için kamuoyunun bilgilendirilmesi,
• Uygulanacak cezaların caydırıcılık sağlayacak düzeyde olması,
• Piyasa denetim elemanları ile gümrük denetçileri arasında hızlı bir bilgi akışının sağlanması önerilmektedir.

ORGALIM, 765/2008 sayılı mevzuatın gerektiği şekilde uygulanmasının kullanıcıların güvenliğini sağlayacağını ve Avrupa mühendislik sanayilerinin rekabet gücünü geliştireceğini ifade etmektedir.

Avrupa Birliğinde bu çalışmalar yapılırken ülkemizde bazı resmi ve özel kuruluşlar, Avrupa da gümrüklerde bir denetim yapılmadığını, ülkemizde de bu tür denetimlerin kaldırılmasının gerektiğini ifade etmektedirler.

Ülkemizdeki makina imalatçılarının bu gelişme nedeni ile AB pazarına direktiflere tam uyumlu makina göndermeleri ve 01 Ocak 2009 tarihi itibariyle yeni Makina Direktifinin de yürürlüğe gireceğini dikkate almaları gerekmektedir.

Makina İmalatçıları Birliğinin Emo Fuarında Türk Makina Sektörünün Tanıtımını Yapacak

Makina İmalatçıları Birliği, 05-10 Ekim 2009 tarihlerinde İtalya nın Milano kentinde düzenlenecek, konusunda dünyanın en büyük fuarı olan EMO ya kendi standında katılacak, fuar süresince video ve slide gösterileri ile Türk Makina Sanayinin ve üyelerinin tanıtımını yapacaktır.

Bu yılki fuara, önemli bir kısmı dünyanın değişik ülkelerinden 150.000 den fazla ziyaretçinin gelmesi beklenmektedir.

MİB, 1995 yılından beri EMO fuarlarına katılmakta ve aynı zamanda bu fuarın Türkiye temsilciliğini yürütmektedir. Yaşanan ekonomik olumsuzluklar nedeni ile fuara bu yıl katılan Türk firmalarının sayısı 16 olmuştur. Son iki EMO da 40 firma yer almıştı. Çoğu KOBİ ölçeğindeki makina imalatçılarının yurt dışı fuarlara katılmaları kolay olmamaktadır. Bunun yarattığı tanıtım eksikliğini MİB gidermekte, katıldığı farklı ülkelerdeki fuarlarda ve EMO da da üyelerinin tanıtımı için çalışmalar yapmakta, ziyaretçilere bilgi vermektedir.

 

  İlgili Haberler

 

İlgili haber bulunamadı!

  İlgili Yazılar

 

İlgili yazı bulunamadı!
 

http://www.subconturkey.com.tr
SEKTÖREL
Tanıtım Grubu
Rek. ve Tic. Ltd. Şti.

  Bahçeşehir 2.Kısım Mah.(Boğazköy)
  4.Cadde,Mavi Kardelen Sitesi, A-Blok No:1/2 Daire:2
  BAHÇEŞEHİR-BAŞAKŞEHİR-İSTANBUL
  Tel:0212 607 28 22- 5 Hat
 
E-posta : subcon@sektorel.com

SUBCONTURKEY Yan Sanayi Ürünleri Gazetesi
www.sektorel.com | www.subconturkey.com | subcon@subconturkey.com
yan sanayi