SubconTurkey

Hoşgeldiniz
subconturkey.com

Favorilerime Ekle

yan sanayi

Bugün :   11 Ağustos 2020,

Aralik 2011 Sayısı

Yıl : 9 | Sayı : 92

     Anasayfa
     Hakkımızda
     Künye
     Arşiv
     İletişim

http://www.subconturkey.com.tr
Dergimizin sayfalarına
taranmış şekilde ulaşmak için tıklayın  


 

Haberdar olmak için
üye olunuz

İsim
E-Posta

Sektör Seçiniz


 

 

 

A. Hamdi Doğan

Değerli Kalite Gönüllüleri,


Yirmi yıl önce  1. Ulusal Kalite Kongresi  açılışından zamanın Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal-ın konuşmalarından bir alıntı yaparak o günleri anımsatmak istiyorum.

12 Kasım 1992 1.Ulusal Kalite Kongresi:
Kalitenin gelişmesi için en verimli vasat, ortam serbest rekabet ortamıdır. Avrupa Birliğine  tam üyelik niyetimizi ortaya koyduğumuzda, bu rekabet ortamında yarışmaya hazır olduğumuzu dünyaya
ilan ettik

Bu düşünceler bir taraftan KalDer-in kuruluş nedenlerini açıklarken aynı zamanda Türk ekonomisinin  serbest  piyasa ekonomisine geçiş sürecinin de  yol haritasını vermektedir.

KalDer yirmi yıllık bir geçmişin ardından bugün  Türkiye-nin vizyonuna yön veren bir sivil toplum kuruluşu olarak varlığını sürdümektedir. Artık sadece işletmelerin rekabet ortamına hazırlanması değil  Türkiye-nin  yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak amacını hedeflemiş bir zenginliği kuşaklara taşımaktadır.

Değerlendiricileri,eğitimcileri, çalışanları, yönetimi ve üyeleri  ile KalDer bir STK olarak başarılı yeni açılımları  ülke gündemine taşımaktadır.

Son üç  yılda” Sürdürülebilir bir Topluma Dönüşüm” ”Yenileşim Yönetimi”, bu yıl Fark Yaratmak” temalı kongre ile dünyadaki yeni trendleri işletmelerimize ulaştırma çabalarımız KalDer-in sürekliliği  için de önemli birer mesaj niteliğindedir.

2010 yılında revize edilen EFQM mükemmellik modeli iki temel yaklaşımı modele katmıştır. Sürdürülebilirlik ve Yenileşim (inovasyon).

--Sürdürülebilir bir gelecek için sorumluluk alma  mükemmelliğin temel kavramları  arasında yer aldı. Kavram tanımlanırken mükemmel kuruluşların kültürlerinin özünü;

Etik anlayış, açıkça tanımlanmış değerler ve kurumsal davranışa ilişkin yüksek standartlar oluşturur denilmektedir.     

Kuruluşun, vizyonu ile başlayan, etik kurallar ve kurumsal davranışlarda, kurumun geleceğine ilişkin sağlam temeller atılması öngörülmektedir.
 
Toplumla yararlı ilişkiler ekonomi,doğal çevre ve toplum açısından sürdürülebilirlik dengeleri değerlendirilmektedir.

Çalışmaların, ürünlerin ve hizmetlerin kamu sağlığına,güvenliğine ve çevreye etkilerine özen gösterilmesi aranmaktadır. 

Çalışanlar için sağlıklı ve güvenli ortamlar yaratılması ve çalışanlarında yüksek etik standart da davranması beklenmektedir. 
Paydaşlarına ve topluma karşı saydam, hesap verebilir olmanın ötesinde, daha net yaklaşımlar beklenmektedir.

Kısa vadeli  kazançlar yerine, uzun vadeli ve sürdürülebilen rekabet gücü aranmaktadır.
 
Yalnızca  kurumun değil, çalışanların ve diğer paydaşların topluma katkının içinde yer almaları istenmektedir.

Mükemmel  kuruluş tanımındaki bu değişim  son yılların küresel gelişmelerini dikkate aldığımızda doğru  ve yerinde bir düzenleme olmuştur. Küresel ısınma ile tanıştık. Çevre kavramının yöresel boyutların çok ötesinde bir etki alanını kavradığını gözlemledik ve yaşıyoruz.

2011 kongresinde Ele alacağımız fark yaratmak kavramı ise temelde yenileşim
( inovasyon) odaklı bir yaklaşımdır. Gelişim sürecinde, büyüme faktörüne etkin ve çarpıcı katkılar yapacak bir faktör. Farklılıklar yaratarak büyümeyi ve liderliği sürdürmek pek çok işletmenini vizyonlarına  taşıdıkları bir amaç olmuştur.

Farklılığı yaratmak çoğu zaman  yerleşik ve geleneklere bağlı işletmelerin daha zor başarabildikleri bir yöntem olarak görülse de kırılganlık noktalarında tek çıkış yolu olarak ta gündeme gelebilir. 

Yeni ekonominin fark yaratma noktasında oluşturduğu iklim, değişim algısını da beraberinde getirmiştir.

Ekonomilerin verimlilik odaklılıktan   yenileşim odaklı bir arayışa yöneldikleri günümüzde gelişmişlik çizgisi de artık buradan çizilmektedir.

Ar-Ge,tasarım, yeni fikirlerin tartışılabildiği ve farklılıkların bir zenginlik olarak değerlendirildiği ortamların yaratılması önem taşımaktadır. Kalitenin gelişim sürecinde yönetim kalitesinin ötesinde  düşünce kalitesi gelişimin faktörlerinden biri olarak görülmektedir.

KalDer ve Tüsiad tarafından yirmincisi gerçekleştirilecek Kalite Kongresi ve Ulusal Kalite Ödülleri yine bizlere önemli mesajların verildiği başarı için gerçekten seçkin örneklerin ortaya çıktığı en büyük paylaşım ortamını sunacaktır. Türk iş dünyasının en prestijli ödülleri sahiplerini bulacaktır.

20. Kalite Kongresi-nde buluşmak dileğiyle..

A. Hamdi Doğan

 

  İlgili Haberler

 

İlgili haber bulunamadı!

  İlgili Yazılar

 

İlgili yazı bulunamadı!
 

http://www.subconturkey.com.tr
SEKTÖREL
Tanıtım Grubu
Rek. ve Tic. Ltd. Şti.

  Bahçeşehir 2.Kısım Mah.(Boğazköy)
  4.Cadde,Mavi Kardelen Sitesi, A-Blok No:1/2 Daire:2
  BAHÇEŞEHİR-BAŞAKŞEHİR-İSTANBUL
  Tel:0212 607 28 22- 5 Hat
 
E-posta : subcon@sektorel.com

SUBCONTURKEY Yan Sanayi Ürünleri Gazetesi
www.sektorel.com | www.subconturkey.com | subcon@subconturkey.com
yan sanayi