SubconTurkey

Hoşgeldiniz
subconturkey.com

Favorilerime Ekle

yan sanayi

Bugün :   11 Ağustos 2020,

Aralik 2011 Sayısı

Yıl : 9 | Sayı : 92

     Anasayfa
     Hakkımızda
     Künye
     Arşiv
     İletişim

http://www.subconturkey.com.tr
Dergimizin sayfalarına
taranmış şekilde ulaşmak için tıklayın  


 

Haberdar olmak için
üye olunuz

İsim
E-Posta

Sektör Seçiniz


 

 

 

Necati Terziöz
Makina Mühendisi, Ar-Ge Proje Yönetim Danışmanı info@teknofillimited.com.tr


REKABET KONGRESİ 2011


TÜRKİYE-NİN KÜRESEL REKABET DÜZEYİ RAPORU

1. Giriş

Rekabet Kongresinin açılış konuşmalarında, kongrenin amacı, Türkiye-nin küresel rekabet düzeyi ve gücünü ortaya koymak; zayıf yönlerin geliştirilmesini sağlamak, şeklinde ortaya konulmuştur. 2011 Rekabet Kongresinde, Cumhuriyetin 100. Yılı için hükümetin ortaya koyduğu 2023 vizyonu ve bu amaca uygun eylem planı: orta vadeli programı baz alarak; 2008 de başlayan dünya ekonomik krizinin etkilerinin sona erdiği; fakat özellikle AB bölgesi için, yeni bir krizin kapıda beklediği hassas bir dönemde, gerçekleştirilen bu etkinlikte, ana ihracat kalemlerinden olan demir-çelik ürünü için bu sektöre ve sorunlarına odaklanarak, ülkemizin büyüme performansı, karşılaştırmalı biçimde ele alınıp, rekabet güçümüz uluslar arası kriterlere uygun bir biçimde ortaya konulmaya çalışılmıştır.

2. Rekabetciliğin tanımı ve dünya sıralamasındaki yerimiz

Rekabetciliğin çok sayıda unsuru ve karmaşık yapıda belirleyicileri olduğu bilinmektedir. Rekabetcilik refah düzeyi, ekonomi verimliliği ile  çok yakından ilgilidir; rekabetcilik büyük ölçüde verimlilikle ölçülmektedir. Verimlilik düzeyi ise bir ülkenin insan kaynağı, sermaye ve doğal kaynakları başta olmak üzere, kişi başına ürettiği ürün  ve hizmetler gibi ölçülebilir somut veriler hepsi bir arada   değerlendirilmektedir.

Çok ciddi bir yarış içindeki gelişmekte olan ülkeler arasında rekabetin doğru  ölçümü konusu da büyük bir önem  kazanmıştır; bir yanda farklı ekonomik sosyal göstergeleri işin içine katacak şekilde kapsamlı, diğer  yanda ise yıllar ve ülkeler bazında karşılaştırmayı olanaklı kılan endeksleri ön plana çıkartarak bunu başarmak kolay bir şey değildir.

Ülkemiz, dünyaekonomik büyüklük olarak 17. sıralamasında yer almaktadır. Buna mukabil dünya rekabetcilik sıralamasındaki yeri: (142 ülke arasında) 59. Sıraya  yeni yükselmiştir. Son bir yıl içinde 61. Sıradan iki basamak yükseldiği tespiti ile başlayan 2011 yılı Rekabet Kongre raporu, sıralamada meydana gelen iki basamak yukarı çıkmayı, kongredeki sunumlarda çok sağlıklı verilere dayandırarak ve ciddi analizler yaparak  irdelemiştir.

2009 Dünya ekonomik krizi sırasında Verimlilik Odaklı Ekonomiler arasına gerileyen ülkemiz,  son zamanda kişi başına düşen GSMG- in 10.000USD üzerine çıkması sonucunda,  tekrar bir üst sıraya yükselmiş: verimlilik odaklı ekonomiler ile,  inovasyon odaklı ekonomiler arasında geçiş bölgesindeki eski yerine geri gelmişir

3. Küresel Rekabetçilik Endeksi (KRE)
 
Küresel Rekabetcilik Endeksine (KRE) dayandırılarak ve çok sayıda bileşenin ağırlıklı ortalaması alınarak  bir ülkenin veya ekonomik topluluğun sıralaması belirlendiğinden, yukarda tabloda görülen  KRE üst bileşenlerinin birbiri ile doğrudan veya dolaylı etkileşim içinde olduğu   hatırlamak gerekir.

KRE oluşturan üst bileşenler:
1.1. Kurumsal yapı
1.2. Alt yapı
1.3. Makroekonomik istikrar
1.4. Sağlık ve ilk öğretim
1.5. Yüksek öğrenim ve hizmet içi eğitim
1.6. Ürün piyasalarının etkinliği
1.7. Emek piyasalarının etkinliği
1.8. Finansal piyasaların etkinliği
1.9. Teknoloji altyapısı
1.10. Pazar büyükklüğü
1.11. İş dünyasının gelişmişlik düzeyi
1.12. İnovasyon 

Panelistler ve sunum yapan konuşmacıların ortak kanaati: yeni bir krizin ayak seslerinin duyulduğu birsırada Türkiye-nin sınıf atlama şansını yakalamış olduğu ve bu fırsatın iyi kullanılması gereğidir.
 
Ülkemiz,  KRE (Küresel Rekabet Endeksinde yukarda belirtilen 12 bileşenden) 7 bileşende dünya ortalamasının üzerinde iken, 5 bileşende altında olduğu tespit edilmiş. Ortalamanın altında kaldığımız bileşenler:
• Kurumsal yapı
• Yüksek öğrenim ve hizmet içi eğitim
• Emek piyasalarının etkinliği
• İnovasyon şeklinde sıralanmıştır.

2009 öncesi dönemde önemli ölçüde ihracat ile büyüyen Türkiye, 2009 krizi ile birlikte daralan ihracat pazarlarındaki toparlanmanın geçikmesi/zayıf kalması nedeniyle 2010 yılında iç talebe dayalı bir büyüme gerçekleştiği gözlenmiştir. 2010 yılında rekabet ettiğimiz ülkelerin bir çoğu krizin etkilerini hala çok ciddi olarak hissetmeye devam ederken, Türkiye birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü çeyreklerde sırasıyla: %12, %10,3 , %5,2 ve %9,2 seviyelerine ulaşarak 2010 yılında toplam %8,9 büyümeyi gerçekletirmiştir. Bu hızlı toparlanma işsizlik sorunun da  göreceli olarak kontrol altında tutulmasını sağlamış ve işsizliğin %10 lar seviyesinde seyretmesine neden olmuştur.

Ülkemizin rekabet gücünde sürdürülebilir artışın temelinde, sektörlerin ve firmaların rekabet güçlerinin artması geldiği gerçeğinden hareketle bu sene kongrede önemli ihracat (ve aynı zamanda ithal hurda girdisini oluşturan) demir-çelik sektörüne odaklanılarak kongrenin öğleden sonraki  sektörel bazlı programı  gerçekleştirilmiştir.

4. Son söz

Rekabet kültürünün pek yaygın olmadığı  bizim toplumda bu konuya çok daha fazla eğilmeli ve  verim artırıcı çözümler  üretmeye devam etmeliyiz. Dünyada (G20 ülkeleri arasında) 17. büyük ekonomik sırada yer alan ülkemizin rekabet sıralamasında 59. Sırada olması bu gün için anlaşılabilir; fakat kabul edilemez bir durumdur. Üstelik sıralamadaki bu yeri radikal biçimde yükseltmediğimiz takdirde, ülkemizin 2023 vizyonunda yer alan 500 Milyar USD ihracat ve 25.000USD  kişi başına milli gelir hayal olmaktan öteye geçemeyecektir.

Necati Terziöz

 

  İlgili Haberler

 

İlgili haber bulunamadı!

  İlgili Yazılar

 

İlgili yazı bulunamadı!
 

http://www.subconturkey.com.tr
SEKTÖREL
Tanıtım Grubu
Rek. ve Tic. Ltd. Şti.

  Bahçeşehir 2.Kısım Mah.(Boğazköy)
  4.Cadde,Mavi Kardelen Sitesi, A-Blok No:1/2 Daire:2
  BAHÇEŞEHİR-BAŞAKŞEHİR-İSTANBUL
  Tel:0212 607 28 22- 5 Hat
 
E-posta : subcon@sektorel.com

SUBCONTURKEY Yan Sanayi Ürünleri Gazetesi
www.sektorel.com | www.subconturkey.com | subcon@subconturkey.com
yan sanayi