SubconTurkey

Hoşgeldiniz
subconturkey.com

Favorilerime Ekle

yan sanayi

Bugün :   26 Eylül 2020, Cumartesi

Mart 2011 Sayısı

Yıl : 8 | Sayı : 83

     Anasayfa
     Hakkımızda
     Künye
     Arşiv
     İletişim

http://www.subconturkey.com.tr
Dergimizin sayfalarına
taranmış şekilde ulaşmak için tıklayın  


 

Haberdar olmak için
üye olunuz

İsim
E-Posta

Sektör Seçiniz


 

 

 

Barbaros Demirci
Danışman demircib1948@gmail.com


Türkiye Plastik Sektörü Raporu – 2010


PLASTİK HAMMADDE:

2010 yılında, PETKİM tarafından toplam 670.000 ton PE, PP ve PVC üretildiği ve diğer üreticiler tarafından da 150.000 ton civarında PET imal edildiği tahmin edilmektedir diğer taraftan, 2010 yılında toplam plastik hammadde üretimi içinde AYPE, YYPE, PVC, PET ve PPnin payının 2009 yılındaki şekilde aynı düzeyde kaldığı bilinmektedir.

2010 yılında plastik hammadde ithalatı 2009 yılına kıyasla ton bazında % 21, dolar bazında da % 44 artarak, 4,7 milyon ton ve 7,7 milyar ABD $ olarak gerçekleşmiştir. İthalattaki en büyük artış 39,5 ile PET tekstilde, % 32,3 ile ABSte, ve % 25,2 ile LLDPEde gerçekleşmiştir.

Tipler İtibariyle Plastik Hammadde İthalatı
(2009-2010)
Kaynak: Chemorbis

Türkiye, 2010 yılında 96 ülkeden plastik hammadde ithal etmiş olup, toplam ithalatın miktar bazında yaklaşık % 62si, değer bazında da % 65i 10 ülkeden yapılmıştır. 2009 ve 2010 yıllarında toplam plastik hammadde ithalatında ilk 3 sırayı Almanya, Belçika ve S. Arabistan almıştır. S.Arabistan, 2009 yılında 3.ncü ülke iken 2010 yılında en büyük ithalat yapılan birinci ülke konumuna gelmiştir.

2010 yılında Türkiyenin plastik hammadde ihracatı 63.441 ton ve 521,6 milyon ABD $ olarak gerçekleşmiş olup, ihracat 2009 yılına kıyasla miktar bazında % 13, değer bazında da % 35 artmıştır.

2010 yılında 150 ülkeye plastik hammadde ihracatı yapılmış ancak ilk 10 ülke toplam ihracattan % 55 pay almıştır. Almanya, İtalya ve Rusya Fed. plastik hammadde ihracatımızda ilk 3 sırayı oluşturmuştur.

2010 Yılında Plastik Hammadde İhracatı Yaptığımız İlk 10 Ülke
2010 yılında 2009 yılına kıyasla plastik hammadde  ortalama birim ithal fiyatları % 18,8 oranında artmıştır.  Aynı dönem içinde plastik ihraç ortalama birim fiyatlarının % 17,7 arttığı görülmektedir.

2010 yılında plastik hammadde arzı 5,5 milyon ton olarak gerçekleşmiş ve 2009 yılına kıyasla % 18 artmıştır.

Plastik sektöründe hammaddede dışa bağımlılık önemini korumaktadır. Nitekim 2010 yılında toplam hammadde arzı içinde yerli üretimin payı % 15 ithalatın payı ise % 85 olarak gerçekleşmiştir. Yerli üretilen PP, PE ve PVCde üretimin toplam arz içindeki payı % 8, % 28 ve % 17, PETde ise % 41  olarak gerçekleşmiş ancak bunların dışındaki tüm plastik hammaddeler % 100 oranında ithalatla karşılanmaktadır.

Toplam Plastik Hammadde Arzı İçinde Üretim ve
İthalatın Payı (%)
Kaynak : Chemorbis

2010 yılında toplam plastik hammadde arzı içinde PP % 26 ile en yüksek kalemi oluşturmuştur. Bunu % 25 ile PE ve % 16 ile PVC takip etmiştir. PETin payı % 7, PSnin payı % 6ve ABSnin payı da % 2 dir. ,

Cinsler İtibariyle Plastik Hammadde Arzı ( % Pay )

PLASTİK HAMMADDELERDE GENEL ARZ VE TALEP DENGESI:

2010 yılında plastik hammaddelerde üretim 2009 yılına kıyasla aynı düzeyde kalmış, ithalat % 21, ihracat % 15 ve yurtiçi tüketim % 18 artmıştır. Plastik hammadde dış ticaret açığı 4,2 milyon tona çıkarak % 22 artış göstermiştir. 2010 yılında yerli üretilen plastik hammaddelerin % 54ü ihraç edilirken, yurtiçi satışların % 42si ithalatla karşılanmıştır. Plastik hammaddelerde ihracatın ithalatı karşılama oranı % 9 düzeyindedir.

Plastik Hammaddelerde Arz ve Talep Dengesi ( 1.000 Ton )
PLASTİK MAMUL:

Plastik sektöründe 6.000 civarında firma, yüzlerce çeşit mamul üretmektedir. Firmalar üretim kapasitelerini, ton, metre, m2, m3 adet veya çift olarak değişik birimlerle belirlediklerinden, kurulu kapasitenin sadece tek bir birim bazında tarifini yapmak mümkün olamamaktadır.

Plastik sektörü, işleme kapasitesindeki artışa paralel olarak her yıl artan ölçüde makine ve teçhizat yatırımı yapmaktadır. Sektörün 2003 yılında 288 milyon dolar olan makine teçhizat yatırımı 2008 yılında 656 milyon dolara çıkmıştır. Küresel krizin olumsuz etkisi ile 2009da 414 milyon ABD $a inen yatırım 2010 yılında % 35 artarak 558 milyon ABD $a çıkmıştır.

TOBB veri tabanına göre Türk plastik sektörüne kayıtlı 5.132 adet firma mevcut olup, bu firmaların kapasite raporlarına göre sektörde; 11,9 milyar adet, 190 milyon çift, 1 milyar metre, 3,5 milyar m2, 26 milyon m3 ve 3,5 milyon ton kurulu kapasite mevcuttur.

Raporda, sektörün ton bazında toplam üretimi, yerli plastik hammadde üretimi ile ithal plastik hammadde toplamına ilave edilen % 10luk miktar ( plastik mamul üretiminde kullanılan katkı maddeleri ve küçük miktarda da olsa üretilen mühendislik plastikleri ) olarak bulunmaktadır. Bu şekilde yapılan yaklaşımla erişilen plastik mamul üretimi aşağıdaki grafikte verilmektedir.

2010 yılında, plastik sektörünün toplam proses kapasitesi (mamul üretimi) 6,1 milyon tona çıkarak 2009 yılına kıyasla % 17,8 artmıştır. AB ülkeleri plastik sektörlerindeki yıllık büyüme tahminleri baz alınarak, 2010 yılında Türk Plastik sektörünün AB ülkeleri içinde proses kapasitesi ile en az 4.ncü sırasını koruduğu tahmin edilmektedir.

2010 yılında 419.000 ton plastik mamul ithalatı yapılmış olup, ithalata 2,1 milyar ABD $ ödenmiştir. 2010 yılında plastik mamul ithalatı ton bazında % 22 değer bazında ise % 17 artmıştır.

2010 yılında 100 ülkeden plastik mamul ithalatı yapılmış ancak ilk 10 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın % 78ini oluşturmuştur. Almanya, Çin ve İtalya, plastik mamul ithal ettiğimiz ilk 3 ülke konumunu korumuştur.

Plastik Mamul İthalatımızda İlk 10 Ülke (1000 ABD $)
Kaynak: TUİK-İMMİB

2010 yılında 1,07 milyon ton plastik mamul ihraç edilerek 3,01 milyar ABD $ döviz kazanılmıştır. 2009 yılına kıyasla plastik mamul ihracatı ton bazında % 16, döviz bazında da % 17 artmıştır.

İMMİB verilerine göre, plastik ve mamulleri ( hammadde dahil ) ihracatı 2010 yılında toplam kimya sektör ihracatı içinden % 31 pay almış ve ilk sırasını korumuştur.

Kimya Sektör İhracatı İçinde Plastik Sektör İhracatının Yeri
Kaynak : İMMİB

Türkiye, yaklaşık 200 ülkeye plastik mamuller ihraç etmektedir. 2010 yılında ilk 190 ülke, toplam ihracattan % 49 pay almıştır. Irak, Almanya ve Rusya Fed. Plastik mamul ihraç edilen ilk 3 ülkeyi oluşturmuştur.

Türkiyenin Plastik Mamul İhraç Ettiği İlk 10 Ülke (Milyon ABD $)
Kaynak : TUİK

2010 yılında Türkiye, plastik mamul dış ticaretinde 653 bin ton ve 932 milyon dolar dış ticaret fazlası vermiştir. Dış ticaret fazlası ton bazında % 13, değer bazında ise % 17 artış göstermiştir.

2010 yılında plastik mamullerde ortalama ithal fiyatlı 4.964 ABD $ / ton, ortalama ihraç birim fiyatı ise 2.809 ABD $ / Ton olarak gerçekleşmiş olup, ortalama ihraç birim fiyatı, ortalama ithal birim fiyatının % 42si düzeyindedir. 2010 yılında, 2009a kıyasla ortalama birim ithal fiyatı % 4,1 azalmış, ihraç fiyatı ise % 1 artmıştır.

2010 yılında ihraç edilen plastik mamullerde ton başına ortalama 1.176 ABD $ katma değer sağlanmıştır. Buna karşılık, aynı yıl ithal edilen plastik mamullerin, ithal edildikleri menşe ülkeye ton başına ortalama 3.331 ABD $ katma değer sağladıkları görülmektedir. Başka bir değişle, plastik mamuller, en çok katma değer sağlayan üretim konusu olduğu halde, Türkiyenin henüz katma değeri yüksek mamul üretimine yeterince ağırlık vermemesi nedeniyle, Türkiye 2010 yılında ithal mamullere göre % 65 az katma değer yaratarak ihraç etmiştir.

İhraç edilen plastiklerde,yaratılan katma değerin, ithal edilen mamulerdeki katma değere oranı 2000 yılında % 58 iken, 2010 yılında % 35e inmiştir.

PLASTİK MAMULLERDE GENEL ARZ VE TALEP DENGESİ:

2010 yılında plastik mamullerde ;

Üretim ton bazında % 18, değer bazında % 19 artmış,
İthalat ton bazında % 22, değer bazında % 17 artmış,
İhracat ton bazında % 16, değer bazında % 17 artmış,
Yurtiçi tüketim ton bazında % 18, değer bazında % 19 artmış,
Dış ticaret fazlası ton bazında % 13, değer bazında % 17 artmıştır.

2010 yılında ;

Yerli üretimin ton ve değer bazında % 18i ihraç edilmiş,
Yurtiçi tüketimin ton bazında % 8i , değer % 13ü ithalatla karşılanmış,
İhracatın ithalatı karşılama oranı ise ton bazında % 256, değer bazında % 145 olarak gerçekleşmiştir.
 
Plastik Mamullerde Genel Arz ve Talep Dengesi

2011 YILI BEKLENTİLERİ :

2010 yılında % 18 büyüme gösteren plastik sektörünün, 2011 yılında geçmiş yıllardaki ortalama büyüme hızı olan % 15 oranında büyüyerek proses kapasitesinin 7 milyon tona çıkacağı, sektörün 21,1 milyar ADB $ üretim değeri ve 8,4 milyar ABD $ katma değer yaratacağı tahmin edilmektedir.

Bu üretim düzeyinde sektörün 4,2 milyar ABD $ mamul ve 700 milyon ABD $ plastik hammadde ihraç etmesi ve diğer ihracatçı sektörler kanalı ile yapacağı ihracatla ekonomiye 11 milyar ABD $ ihracat dövizi kazandırması beklenmektedir.

2011 yılında 2,3 milyar ABD $ mamul ithal edileceği, hammadde açığının 6,1 milyon tona ulaşacağı ve hammadde ithalatına da 7,9 milyar ABD $ döviz ödeneceği tahmin edilmektedir.

2011 Yılı Beklentileri

 

  İlgili Haberler

 

İlgili haber bulunamadı!

  İlgili Yazılar

 

İlgili yazı bulunamadı!
 

http://www.subconturkey.com.tr
SEKTÖREL
Tanıtım Grubu
Rek. ve Tic. Ltd. Şti.

  Bahçeşehir 2.Kısım Mah.(Boğazköy)
  4.Cadde,Mavi Kardelen Sitesi, A-Blok No:1/2 Daire:2
  BAHÇEŞEHİR-BAŞAKŞEHİR-İSTANBUL
  Tel:0212 607 28 22- 5 Hat
 
E-posta : subcon@sektorel.com

SUBCONTURKEY Yan Sanayi Ürünleri Gazetesi
www.sektorel.com | www.subconturkey.com | subcon@subconturkey.com
yan sanayi