SubconTurkey

Hoşgeldiniz
subconturkey.com

Favorilerime Ekle

yan sanayi

Bugün :   26 Eylül 2020, Cumartesi

Mart 2011 Sayısı

Yıl : 8 | Sayı : 83

     Anasayfa
     Hakkımızda
     Künye
     Arşiv
     İletişim

http://www.subconturkey.com.tr
Dergimizin sayfalarına
taranmış şekilde ulaşmak için tıklayın  


 

Haberdar olmak için
üye olunuz

İsim
E-Posta

Sektör Seçiniz


 

 

 

Ali Rıza Büyükuslu
arbuyukuslu@yahoo.com.tr


Yeni Gelişen Ekonomik Blok: CIVETS


Geçtiğimiz yıllarda ekonomi çevreleri yükselen ekonomiler ve önde giden pazarları tanımlarken içinde Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çinin bulunduğu ve bu ülkelerin baş harflerinden oluşan BRIC  adında yeni ekonomi coğrafyalarından bahsediyorlardı.

Henüz daha BRIC ülkelerinin ekonomik yükselişi ve özellikle global ekonomi içinde büyüme oranları ile gösterdikleri performans popüleritesini  kaybetmeden, 2011 başı itibariyle yeni bir ekonomik bloğun varlığı uluslar arası ekonomi, finans ve iş çevreleri tarafından dile getirilmeye başlandı. Yüksek iç pazar potensiyeli, kalabalık nüfusa dayalı tüketim kabiliyeti, ucuz iş gücü olanakları  ve düşük maliyetli  üretim avantajları ile  yeni gelişen ekonomiler  kategorisinde tanımlanan ve ülkelerin baş harfi bir araya getirilerek, CIVETS olarak adlandırılmışlardır.  Başka bir ifade ile, CIVETS in açılımı sırasıyla Kolombiya, Endonezya, Vietnam, Mısır, Türkiye ve Güney Afrikadır.
 
Burada enteresan olan, bu ülkelerin hiç biri ne bulundukları coğrafya, ne temsil ettikleri kültür, ne de politik yapıları birbirine benzeyen ülkeler değildirler. CIVETS üzerine yorum yapan kesimler CIVETS ülkelerinin BRIC topluluklarına göre daha riskli ancak pazar dinamikleri açısından cazip fırsatların olduğu ülkeler olarak tanımlamayı doğru bulmuşlardır.

Dünyanın ünlü ekonomist ve analistcilerinden olan Goldman Sachs ve Jim O Neil in tahminlerine göre BRIC ülkelerinin toplam GDP(Gross Domestic Product-Gayri Safi Yurtiçi Hasıla)si 2020 li yıllara doğru Amerikanın  GDP sini geçmekle kalmayacak, aynı zamanda Dünya da global ekonomide yaratılacak katma değerin yarısına hükmedeceklerdir.

Global ekonomideki trend ve büyümeye yönelik diğer önemli bir tahminde güvenilir ve ciddi araştırmaları ile bilinen the Economist  Intelligence  Unit (EIU) den gelmiştir. EIU gelecek 20 yıl içinde bir çok ülkenin %4.5 oranında büyüyeceğini tahmin etmekte birlikte, bu oranın ortalama %4.9 civarında bir büyüme oranı beklenen BRIC bloğunun hemen altında olduğunun altı çizilmektedir.  Bu iyimser yüksek büyüme performansını temsil eden ülkelere kıyasla, Dünyanın en zenginleri arasında yer alan G7 ülkelerinin ise % 1.8 gibi yukarıdaki oranların çok altında bir büyüme  göstereceği beklenmektedir.  Bu iki ayrı ekomomik büyüme beklentisini Dünyanın artık iki ayrı hızda hareket eden ekonomik gelişim modeli  veya iki ayrı ekonomik kutup yada pazarlara sahip olduğunu göstermektedir. Başka bir ifade ile büyüme (GROWT) anlamında gelişmekte olan ülkelerde işler iyi ve hızlı giderken, Dünyada zengin ve kaymak tabaka milletleri temsil eden çok az sayıdaki gelişmiş ve refah düzeyi yüksek ülkelerde ise işler yavaş ve global ticaretteki mevcut pazarlarının yada eski ekonomik ve sosyal kazanımların korunması yönünde bir mücadeleye sahne olacaktır.
 
Bu nedenle büyüyen ekonomiler ve pazarlar açısından BRIC ile beraber CIVETS ülkelerinin ön plana çıkacağı özellikle uluslar arası yatırımcılar, çokuluslu şirket yöneticileri ve global iş dünyasının liderleri ile yapılan araştırmalarda özellikle ucuz işgücü, düşük üretim maliyetleri ve bu ülkelerin büyüyen iç pazarları nedeniyle CIVETS kapsamında tanımlanan ülke  ve coğrafyaların öncelikle tercih edileceği  ve global sermayenin bu yöne doğru akacağı varsayılmaktadır.

Uluslararası araştırmacıların yaptığı çalışmalarda da ilginç sonuçlar ortaya çıkmıştır. Fleishman-Hillardın yaptığı bir araştırmada 153 ayrı şirketin liderlerine veya yöneticilerine CIVETS içinde yatırım için ilk tercihiniz yada sıralamanız nasıl olurdu yönündeki sorunun cevabı %86 oranıyla ilk tercihin Endonezya, %84 ile Güney Afrikanın ikinci, %82 ile Türkiye üçüncü, %77 ile Vietnam dördüncü, %61 ile Mısır beşinci (Bu oran son olaylar ile birlikte mutlaka düşecektir) ve nihayet %56 oranlık bir tercihle Kolombiya sonuncu sırada gelmektedir. Bu araştırmaya katılan global şirket yöneticilerinin önemli bir kısmı yakın bir gelecekte CIVETS ülkelerinin ekonomik performansının BRIC e yaklaşacağını ifade etmişlerdir.

Ancak, BRIC ile mukayese ile CIVETS toplam nüfus ve pazar gücü olarak daha küçüktür. Endonezya en büyükleri olmakla birlikte nüfusu 242.9 milyon , Vietnam 89.5 milyon, Mısır 80 milyon, Türkiye 77 milyon ve Kolombiya 44 milyondur. Oysaki BRIC kapsamındaki ülkelerde Rusya 139 milyon, Brezilya 201 milyon, Hindistan 1.2 milyar ve Çin 1.3 milyar nüfusa sahiptir.

CIVETSin BRIC e nazaran diğer bir dezavantajı da yatırımcılar stratejik yatırım kararı verirken sadece ekonomi ve pazar parametrelerine göre karar vermezler, aynı zamanda evrensel insani ve sosyal gelişim ölçüleri ile siyasi istikrarı göz önüne alırlar. Başka bir anlatımla, bir ülkenin inişli-çıkışlı sosyal türbülanslar yaşaması, politik yapı ve rejimin işleyişindeki sarsıntılar, demokrasi ve hukuk devleti uygulamalarındaki karnesi ve insan hakları boyutuyla uluslar arası kamuoyunda yarattığı algılama yabancı yatırımcıları ekonomik göstergelerdeki iyimserliğin ötesine taşıyarak yatırım yada iş ortaklığı kararlarında caydırıcı negatif etkiye neden olabilmektedir. Bu bağlamda, BRIC ülkelerinin CIVETS in çok önünde olduğu global aktörler ve otoriteler tarafından çok net olarak ifade edilmektedir.  
 
BRIC ülkeler topluluğunun global ekonominin şekillenmesi, dünya sermaye akışının yönlendirilmesi ve pay alınmasında önemli güç dengelerinden olmasını sağlayan bir diğer etkende bizzat bu ülkelerin kendilerinin de çokuluslu, global marka ve şirketlere sahip olmalarıdır. Örneğin, Çin ve Hint kökenli global markalar ön plana çıkmakta kalmıyor aynı zamanda bir çok tanınmış global firma ve markayı da satın alarak, global ekonomi ve pazardaki etkinliklerini ve nihayet lobi güçlerini pekiştirmektedirler.

Sonuç olarak, CIVETS önem sırasında BRIC den sonra yer almasına rağmen, CIVETS kapsamındaki ülkelerin çoğalan ve artan genç nüfus yapısı ikinci derecede gelişen ekonomiler olarak önem atfedilmesine neden olmaktadır. Esas itibariyle, yabancı sermaye açısından bu ülkeleri ilk etapta cazip hale getiren husus bu ülkelerin üretimden ziyade tüketim kabiliyetidir.  Bu ülkelerin dışarıdan görünen ve global platformlarda sürekli vurgulanan en önemli zafiyetleri ise ülke içinde yaşadıkları politik ve siyasi çalkantılar,  demokrasi ve evrensel hukuk dışında kalan uygulamaları ve nihayet insan hakları, sosyal gelişim, bilim ve teknolojiye dayalı alt yapı ve çalışmalar yönünden uluslar arası gösterge ve kriterlerde son sıralarda yer almaları olarak gösterilmeleridir.   

 

  İlgili Haberler

 

İlgili haber bulunamadı!

  İlgili Yazılar

 

İlgili yazı bulunamadı!
 

http://www.subconturkey.com.tr
SEKTÖREL
Tanıtım Grubu
Rek. ve Tic. Ltd. Şti.

  Bahçeşehir 2.Kısım Mah.(Boğazköy)
  4.Cadde,Mavi Kardelen Sitesi, A-Blok No:1/2 Daire:2
  BAHÇEŞEHİR-BAŞAKŞEHİR-İSTANBUL
  Tel:0212 607 28 22- 5 Hat
 
E-posta : subcon@sektorel.com

SUBCONTURKEY Yan Sanayi Ürünleri Gazetesi
www.sektorel.com | www.subconturkey.com | subcon@subconturkey.com
yan sanayi