SubconTurkey

Hoşgeldiniz
subconturkey.com

Favorilerime Ekle

yan sanayi

Bugün :   2 Temmuz 2020, Perşembe

Mart 2012 Sayısı

Yıl : 9 | Sayı : 95

     Anasayfa
     Hakkımızda
     Künye
     Arşiv
     İletişim

http://www.subconturkey.com.tr
Dergimizin sayfalarına
taranmış şekilde ulaşmak için tıklayın  


 

Haberdar olmak için
üye olunuz

İsim
E-Posta

Sektör Seçiniz


 

 

 

Operatörün Sesi Sanayideki En Verimli Uygulamalar II

Bir fabrikanın üretim bölümündeki bir soruna çözüm bulmanın en kolay yolu, sorunun temeline inmektir. Gemba (bir Japonca kelime   üretim bölümü  ) sorunun temeline daha kısa sürede ulaşılabilmeyi sağlayan çok yaygın bir ölçüt.


İmal edilen bir ürüne temas eden kişi ana nedeni kavramaya en çok katkıda bulunan kişidir. Bu   Operatörün Sesi   olarak tanımlanır. Indo-MIM müşteri şikayetlerinin bir kısmını çözümlemede   Operatörün Sesi   yaklaşımından yarar sağlamıştır. Burada aynı duruma ilişkin bazı detaylar bulunmaktadır. 

Günlük yaşantımızda birçok operatörle karşılaşmaktayız. Operatör teriminin tanımı, bulunduğu kesime bağlıdır. Toplama, çıkarma, bölme ve çarpma matematikle ilişkili bazı temel operatör örnekleridir. Aynı şekilde, özel karakterler, belirgin sonuçlara ulaşılmasını sağlayan operasyonları gerçekleştiren lisan veya programlardaki operatör veya mantıksal unsurlardır. Sanayi sektöründe, operatör ürüne şekil kazandırmak için üretim departmanında makine veya donanımı çalıştıran kişidir. 
Çoğu zaman, bir sanayideki operatörlerin yeterli bilgiye sahip olmadıklarını zannederiz ve böylelikle, sorun faktör analizlerine dahil etmeyiz. Genel olarak, ana neden analizinde veya fikir yürütmede, sadece ilgili tesis yöneticisi veya sahibi, sebep sonuç diyagramının veya ilgili kalite donanımlarının   birey   kanadı ile ilgilenecektir. 

Vasıflı operatör olmadıkça, bir matematiksel denklem veya yazılım programı başarılı olamaz. Bunlar sadece denklemlerde veya programlarda önemli role sahiptirler. Aynı şekilde, makine veya tesis operatörleri de eşit derecede öneme sahiptirler. Bu bireyler, üretim hattına, prosese geldiklerinde ürünlerin tümüne temas eden kişilerdir. Bu yüzden, yöneticiden veya mühendisten daha yoğun olarak üretim hattı ve prosesle  iç içe olurlar. Aynı şekilde, operatörler, hatalı bir ürününün imalatını ve bir sonraki prosese alımını veya müşteriye ulaştırılmasını sağlayan süreçler esnasında yaşanan aksaklıkları teşhis edebilecek olan yegane kişilerdir. Bazen, bir müşteri şikayeti olması durumunda, hatanın operatörden kaynaklandığını düşünürüz. Çoğu zaman, sebep operatör hatasına bağlıdır ve sebep faktörlerini operatörlerin eğitimsizliklerine mal ederiz ve   operatörlerin eğitilmeleri gerektiğini   düşünürüz. Bu sandığımızdan daha fazla öneme sahiptir. Onların   sesi   ana neden analizlerinde çözüm bulmak için destek sağlamaktadır. 
Bir müşteri şikayetine ilişkin   Operatörün Sesi   yaklaşımını alarak, bu yaklaşımı uygulamayı denedik. Spesifik bir uygulamayı gerçekleştiren operatörün yorumu belirli bir formatta kayıt edildi. Ne kadar ilginçtir ki, operatörlerden elde edilen bilgiler, sorun faktörünü aydınlatan temel bilgilerdi. Karşılaştığımız bir kalite konusuna ilişkin bir çözümün önce sorun faktörünün tanımlanmasına bağlı olacağı düşüncesine herkes katılmaktadır.   
 
Bu aktiviteyi teşvik etmek amacıyla 8D kapsamında temel sorun analizinde  kanıt teşkil etmesi için   Operatörün Sesi   uygulamasını tüketiciye ulaştırdık ve bu şekilde bu uygulamanın çıktısını aldık. Tüketicinin bu uygulamalarda çözüm sağlanmasında yardımcı olan operatörü tebrik etmesi ve 35 senelik kariyerinde bu tür bir uygulamaya hiç rastlamadığını belirterek memnuniyetini belirtmesi bizi hayrete düşürdü. Bu ilk denemeden sonra, 4F sorun giderme metodolojisinde (4F sorun giderme metodolojisi için bu yayının Şubat ayı baskısını inceleyiniz)   Operatörün Sesi   uygulamasını sürekli kalite ölçme aracı olarak kullanmaya karar verdik. 

Operatörün Sesi yönteminin faydaları,
Sorunlara pratik ve kalıcı çözüm sağlar, müşteri memnuniyetini sağlayıcı sonuçlar yaratacak şekilde operatörü kalite unsurlarına odaklar, gereksiz aşama ve prosesleri ortadan kaldırır, prosese uygun verimli iletişim sağlar, doğru zamanda operatörün işini kaliteli bir şekilde yapmasına olanak sağlar, kasıtlı olarak düşük kalitede ürünlerin üretilmesini önler, proseslerin anlık olarak analiz edilmesini sağlar, proses ıskartalarını ve müşteri şikayetlerini azaltır, üretim ve verimlilik artışı sağlar, operatörün güvenini arttırır, operatörü motive eder, operatörün müşteri beklentilerini kavramasını ve işin gereksinimlerinin algılamasını sağlar.

Örnek Olay

Müşteri: Tüketiciye odaklı hidrolik pompa imalatçısı

Sorun: Bu müşteriye makara kolu tedarik etmekteyiz. Müşteri, giriş yerinde parçanın deliğinin dar olduğundan şikayet etmektedir. Bu yüzden, müşteri montaj yapamamaktadır. 

Güçlükler

Yüzleştiğimiz sorunlar aşağıda belirtilmiştir:
• Son kontrol kayıtları sorunun içeriğine ilişkin bir ipucu vermemiştir.

• Donanım içerisinde deliğin eni %100 olarak operatör tarafından kontrol edildi, ancak müşteriye gönderilen malların uyumsuzluk seviyeleri teşhis edilemedi.

• Son ürün hattında arıza denetiminin yapılabileceği hiçbir kontrol parçası bulunmamaktaydı.

• Üretilen fikirler hedeflenen sonuçlara ulaşılmasını sağlayamadı. Sadece önemsiz sebep unsurlar tetkik edilebildi. 

Uygulamalar:

Bir müşteri destek mühendisi, operatörlerin ses kayıtlarını almak için üretim departmanına gönderildi.

Prosese ilişkin kısa açıklamalar: 

Parça, metal enjeksiyon kalıplama prosesi ile üretildi.

Oyuk genişliği, sinterleme sonrası   Damgalama   (Coining) işlemi ile açıldı. Bütün parçaların hatasız imal edilmesini sağlayabilmek için damgalamadan sonra %100 kontrol yapıldı.

• Farklı vardiyalarda çalışan %100  lük delik genişliği kontrolü yapan dört operatör ile görüşmeler yapıldı.
 
• Her bir operatöre yaptıkları iş ve yöntemleri soruldu.
 
• Basit sorulardan oluşan bir formatta, operatörlere anket şeklinde sorular verilerek kendilerinden faydalı ve doğru yanıtlar elde edilmek istendi.
 
• Anketteki bir temel soru : Proseste karşılaştığım (operatör) müşterilerin şikayet olarak dönüşüne sebep olabilecek olan sorunlar nelerdi?, şeklindeydi .

• Karşılıklı görüşmeler tamamlandı ve her bir operatörün kendi sesi kayıt edildi.

• Ne kadar ilginçtir ki; kayıt edilen bir operatörün sesi, problemin temel nedeni hakkında ve bu konudaki anahtar bilgiye ulaşılmasını sağladı.

• Biri dışında bütün operatörler, kabul edilmeme sorunu yaratan arızalı parçanın üretilmesine yol açan deliği olağandan farklı şekillerde ölçtüler.

• Deliklerin ölçümlerine ilişkin kontrollere ait talimatlar belgesindeki bilgilerin önem derecesini saptama amaçlı operatöre verilen iş talimatları gecikmeksizin doğrulandı. İlk kontrolde (operatörün sesini kayıt etmeden önce) mühendisler olarak bizler, talimatların kusursuz olduğu kanaatine vardık ve operatörlerin yanlış anlamalarına veya hatalı yorumlamalarının olanaksız olacağını düşündük. Daha sonrasında, bilgilerin deliklerin ne şekilde ölçülmesinin gerektiğini, örneğin donanımın monte edileceği yön gibi konuları kapsamadığını saptadık.
 
• Uygulamalar hataların sebeplerini tanımlamaya odaklanmıştı ve sistematik sebep faktörler bu hatalara dayalı arızaların önlenmesi için tanımlandı.
      
• Kayıt edilmiş olan operatörün bütün yorumları, destekleyici belge olarak, sorun yaratan sebep faktörlerin müşteri tarafından anlaşılması için gönderildi.

Aşağıda sorunun grafik açıklaması ve Poka Yoka çözümü sunulmaktadır


Delik ölçülerini tutturabilmek için iş talimatlarına göre, yuvarlak mil ölçülerinin kullanılmasını gerekir.

Dikey yönde delik ölçümleri, uygun olmayan delikler doğru metod değildir. Aslında, yuvarlak mil ölçüleri bu yöntem ile doğru bir şekilde kontrol edilmektedir.

Dikey yönde delik ölçümü, deliğin üst kenarlarını uygun bir şekilde ölçümleyemediği için yanlış bir ölçüm yöntemidir.

Bir operatör deliklerin ölçümlerinde bu yöntemi uyguladığından bahsetmişti. Bu da sorunlara yol açan temel bir sebep faktörü olarak tanımlandı.

Ölçüm mastarı belirtildiği gibi yenilenmiştir. Yenilenen mastar kullanarak kontrol yönü, deliğin ölçümlenmesinde göz ardı edilmiştir.

Sonuçlar
Uygulamalarımızın sonunda elde ettiğimiz sonuçlar aşağıda açıklanmaktadır:

• Müşteri memnuniyeti, Müşteri sorunların giderilmesinde üretim departmanının çalışmalarından memnuniyet duymuştu.

• Operatörlerin yorumları operatörlerin yorumlarının önemi, sorunların kolaylıkla çözülmesini sağlayacak şekilde idrak edilmişti.

• Operatör farkındalığı Müşteriler, üretim departmanı operatörlerine teşekkür e-posta mesajları gönderdiler.
 
• Operatör Motivasyonu
Duyuru panolarında teşekkür mesajları operatörün adı ve personel kodu belirtilerek asıldı.

Operatörün Sahiplenmesi
Proseslerin kontrol edilmesini sağlayacak nitelikte yukarıda açıklanan bütün açıklamalara yönelik olarak bireysel motivasyon elde edildi. Bütün operatörler hızla düzeltici uygulamalarda tam bir yetkinlik derecesine ulaştılar ve düzenli olarak çalışmalarının önemini idrak ederek çalışmalarına odaklandılar

 

  İlgili Haberler

 

İlgili haber bulunamadı!

  İlgili Yazılar

 

İlgili yazı bulunamadı!
 

http://www.subconturkey.com.tr
SEKTÖREL
Tanıtım Grubu
Rek. ve Tic. Ltd. Şti.

  Bahçeşehir 2.Kısım Mah.(Boğazköy)
  4.Cadde,Mavi Kardelen Sitesi, A-Blok No:1/2 Daire:2
  BAHÇEŞEHİR-BAŞAKŞEHİR-İSTANBUL
  Tel:0212 607 28 22- 5 Hat
 
E-posta : subcon@sektorel.com

SUBCONTURKEY Yan Sanayi Ürünleri Gazetesi
www.sektorel.com | www.subconturkey.com | subcon@subconturkey.com
yan sanayi