SubconTurkey

Hoşgeldiniz
subconturkey.com

Favorilerime Ekle

yan sanayi

Bugün :   28 Ocak 2021, Perşembe

Mayis 2015 Sayısı

Yıl : 12 | Sayı : S_133

     Anasayfa
     Hakkımızda
     Künye
     Arşiv
     İletişim

http://www.subconturkey.com.tr




Dergimizin sayfalarına
taranmış şekilde ulaşmak için tıklayın  


 

Haberdar olmak için
üye olunuz

İsim
E-Posta

Sektör Seçiniz


 

 

























 

Dr.İlhami Fındıkçı
Davranış Bilimleri Uzmanı, ifindikci@degerdanismanlik.com.tr


Kurumda Kültür, Kimlik ve İmaj Arayışı


Dr. İlhami Fındıkçı

Bir kurumun kültürü, kimliği ve imajı nedir? Bunun önemi nedir?

Kurum kültürü ya da organizasyon kültürü,  yönetim bilimi alanında yıldızı giderek parlayan kavramlar arasında yer alıyor. Ancak bu kavramın farklı bir tarafı var; diğer bazı popüler kavramlar gibi her şeyi açıklamak için kullanılmamasına rağmen önemini ve önceliğini koruyor.

Kültür, en genel tanımıyla “kişi, kurum veya toplumun yaşam biçimi” biçiminde tarif ediliyor. Kişinin, doğuştan getirdiği bireysel kişilik özellikleri, temel eğilimleri, yatkınlıkları, gelişim grafiği, yetişme veya yetiştirilme şekli, alışkanlıkları, içinde yer aldığı çevrenin insan ilişkileri, ortak geçmiş yaşantılar, dünya görüşü ve benzerleri kişinin yaşam biçimini etkileyen başlıca özelliklerdir. Aynı özellikler bir kurum ve toplum için de geçerlidir. Şu halde bir insanı diğerinden ayıran bir kavram olarak kişisel kültür, aynı biçimde bir kurumu diğerinden ayıran kurumsal kültür ve toplumu diğer toplumlardan ayıran toplumsal kültürden söz etmek mümkündür. Esasında burada temelde yer alan kişi ve kişisel kültürdür.

Yazımızın hacmi nedeniyle kişisel ve toplumsal kültürü bir yana bırakıp kurum kültürünü mercek altına almak istiyoruz.

Her şeyden önce kurum kültürünün, kurumu oluşturan kişilerin - kişiliklerinin ortak yansıması olduğu unutulmamalıdır. Kurum kültürü, kuruluşu o kurum yapan, diğerlerinden ayıran, tarihçesinden günlük alışkanlıklarına kadar ki tüm özellikleri kapsar.

Gerçekten de aynı sektörde olduğu, aynı büyüklükte ve hatta benzer bir tarihi geçmişe sahip kuruluşların bile birbirlerinden farklı oldukları hemen görülebilir. Bu farkı, kurumun kapısındaki güvenlik görevlisinin davranışlarından, kurum santralinin ilk mesajından, kurumdaki büro ve oturma düzeninden, yöneticiler arasındaki hiyerarşiden, tepe yöneticilerin odalarındaki farklılıklara ve davranışlarına kadar birçok noktada görmek mümkündür. Yöneticilerin odasında kullandıkları çöp sepetlerinin farklılığı gibi ayrıntılar bile kurum kültürünün ipuçlarını ve gündelik alışkanlıklarını ortaya koyar niteliktedir.

Kurum kültürü, o kurumu diğerlerinden ayıran tarihçesinden bugününe kadarki gelişimini, ayrıcalıklarını kısacası yaşam biçimini ortaya koyan genel bir kavramdır. Kurum kültürü, çoğu zaman kurum kimliği ve kurum imajı ile karıştırılabiliyor. Oysa ki bunlar farklı kavramlar. Aralarındaki fark edilmediği için de kurum kültüründe yada kimliğinde aslında mümkün olmayacak yapay değişikliklere gidilmekte ve doğal olarak başarısızlıklar ortaya çıkmaktadır. Kurum kimliği en genel ve yalın ifade ile kurumun kendisini ifade etme biçimidir. Kurumun imajı ise kurumun dışarıdan algılanış biçimidir. Bu üç kavram aslında iç içe geçmiştir. Temelde kurumun kendi yaşam tarzının yer aldığı kültür, orta katmanda yer alan kimlik,  kurumun mevcut hali ile tanımlamak için kullanılan temel verileri en üstte yer alan imaj ise bu yapının gerek iç müşteriler gerekse dış müşteriler tarafından nasıl algılandığını gösterir. Bir benzetme ile söylemek gerekirse kurumun; tarihçesi, günlük alışkanlıkları, değerleri, organizasyon modeli, hakim olan insan ilişkileri kültürünü oluştururken; bu kurumu tanımlamak için kullanılan büyüklük, kuruluş şekli, ortak sayısı,  çalışan sayısı, cirosu, pazar payı ve benzeri tanımlayıcı bilgiler kurumun kimliğini, kurum çalışanları veya dışarıdan üçüncü şahısların söz konusu kurum hakkındaki ortak izlenimleri (örneğin  - köklü bir kuruluş, - dürüst bir kuruluş ve benzeri değerlendirmeler) de kurumun imajını oluşturur.

Kurum yöneticileri öncelikle kendi kurumlarının kültürünü, kimliğini ve imajını bilmek durumundadırlar. Maalesef bu temel özelliklerinin farkında olmadan organizasyonlarında köklü yeniden yapılanma  çalışmaları başlatan kurumlar az değildir. Bu durum, yeteneklerini, isteklerini, eğilimlerini bilmediğimiz bir lise son sınıf öğrencisi için üniversite tercihi yapmaya benzer ki hüsrana uğrama ihtimali yüksektir. Öncelikle elimizdeki organizasyon, üyesi olduğumuz yapıyı bilmemiz, tanımlayabilmemiz gerekir. Bir anlamda elimizdeki malzemeyi ve özelliklerini tanımladıktan sonra onun üzerinde işlem yapabiliriz. Bu temel tespitin yapılmaması çok önemli sorunları gündeme getirebiliyor. Bunlardan en önemlisi değişime dirençtir. Malzemenin yapısına uygun olmayan işlemler malzemede beklenmeyen, istenmeyen reaksiyonlar oluşturur. Üstelik de bu reaksiyon doğal, sizin işleminiz yapaydır. Yönetim organizasyon,  yeniden yapılanma, değişme, gelişme ve benzeri gerekçelerle, özellikle kuruma yeni katılan yöneticilerin yaptıkları çalışmaların, kurumu mevcut durumdan daha kötüye götürdüğünün örnekleri giderek artıyor.  Organizasyonda yapılacak iyileştirme çalışmaları bu çalışmaları yapan kişi yada kişilerin zihinlerindeki modele endeksli olması başarı için yeterli olamıyor. Kurumu kurum yapan temel ayrıcalıkları, eğilimleri,  çalışanları, rengi, değerlerinden habersiz olan geliştirme çalışmalarının başarı şansı azdır.

Kurum kültürünün ve kimliğinin belirlenmesi günümüz yönetim bilimcileri için yepyeni bir çalışma alanı olarak giderek önem kazanmaktadır. Organizasyonun mevcut kültürü, kimliği ve imajı hakkında genel verilerin belirlenmesi konusunda geliştirilen ve uluslararası geçerliği olan araştırmalar ve bu alanda kullanılan ölçekler de giderek yayılmaktadır. Organizasyon kültürünün temel göstergeleri arasında;
-organizasyonun yapısı, -iletişim süreci, -genel insan ilişkileri ve -insan kaynakları yönetimi öncelikle sayılmaktadır. Bu öncelikler arasında kurumun işlev konusu ile ilgili özelliklerin yer almaması ve kurumsal özelliklerin vurgulandığına özellikle dikkat edilmelidir. Diğer yandan kurumsal kimliğin belirginleşip yerleşmesinde ortaya çıkan temel kriterler ise tutarlılık, kişilik ve sektördeki konumdur.

Sonuç olarak kurumun öncelikle kendisini tanıması gereklidir. Hayatta başarılı olabilmesi için kişinin kendi özelliklerini çok iyi bilmesi, kendisini tanıması gerektiği gibi. Bunun için kurumun organizasyon yapısı, iletişim süreci, insan ilişkileri ve insan kaynakları yönetimini gözden geçirmesi; kurum olarak tutarlılığını, kişiliğini ve sektördeki yerini bilmesi gereklidir. Bu bilgilerden yani kurumun kültürü, kimliği ve imajından objektif kriterler ışığında habersiz olarak yapılacak çalışmaların başarı şansı düşük olacaktır.

 

  İlgili Haberler

 

İlgili haber bulunamadı!

  İlgili Yazılar

 

İlgili yazı bulunamadı!
 

http://www.subconturkey.com.tr




















































SEKTÖREL
Tanıtım Grubu
Rek. ve Tic. Ltd. Şti.

  Bahçeşehir 2.Kısım Mah.(Boğazköy)
  4.Cadde,Mavi Kardelen Sitesi, A-Blok No:1/2 Daire:2
  BAHÇEŞEHİR-BAŞAKŞEHİR-İSTANBUL
  Tel:0212 607 28 22- 5 Hat
 
E-posta : subcon@sektorel.com

SUBCONTURKEY Yan Sanayi Ürünleri Gazetesi
www.sektorel.com | www.subconturkey.com | subcon@subconturkey.com
yan sanayi