SubconTurkey

Hoşgeldiniz
subconturkey.com

Favorilerime Ekle

yan sanayi

Bugün :   18 Ekim 2018, Perşembe

Kasim 2017 Sayısı

Yıl : 15 | Sayı : S_163

     Anasayfa
     Hakkımızda
     Künye
     Arşiv
     İletişim

http://www.kaucukistanbul.com


https://www.sandvik.coromant.com/tr-tr/campaigns/primeturning/pages/default.aspx?internal_camplink=primeturning&internal_camplink_type=highlight


https://www.trex.com.tr
Dergimizin sayfalarına
taranmış şekilde ulaşmak için tıklayın  


 

Haberdar olmak için
üye olunuz

İsim
E-Posta

Sektör Seçiniz


 

 

 

Dünya-da ve Türkiye-de Kalıpçılık

Dünya kalıpçılık sanayi toplam cirosu 84 Milyar € civarındadır ve sektör her yıl %6 büyüme eğilimindedir. Türkiye-deki kalıpçılığın toplam cirosu 3,5 Milyar € olup küresel pazarda yerini korumaya ve arttırmaya çalışmaktadır.

Kalıpçılık endüstrisi diğer sanayi alanlarına göre, görece -küçük- olmasına rağmen sanayiye katkı anlamında etkisi -büyük- tür.

Kalıp olmadan üretim yapılamaz. Sürdürülebilir kalitede birden çok parçanın rekabetçi fiyatlarla üretilebilmesi için her alanda kalıba ihtiyaç vardır.

Yeni araç veya yeni bir ürün tasarlayıp pazarda yer alabilmek için kalıp teknolojisi ve üretim gücünün var olması gerekmektedir. Bir inovasyonu nihai ürüne dönüştürmek için kalıbının üretilmesi zorunludur. 

Bu bağlamda kalıp, inovasyon ve tasarım sürecini katma değere dönüştüren en önemli tamamlayıcı süreçtir. 

10 yıl öncesine kadar kalıp tasarımı ve üretimi, ürün tasarımı tamamlandıktan sonra başlamaktaydı. Şimdi ise kalıp tasarımcısı ile ürün tasarımcısı birlikte çalışarak (co-design) ürüne birlikte şekil vermektedirler. Bu sayede, kalıp üretim sürecini eskiye oranla %50 azaltmak mümkün olmaktadır.

Kalıp teknolojisinin ve kalıp sektörünün kuvvetli olması, daha güçlü bir otomotiv ve dayanıklı tüketim malları üretim endüstrisi anlamına gelmektedir. Günümüzün gelişmiş ülkelerinde sanayi devriminden bu yana kalıpçılığın stratejik sektör olarak ele alınmasının ortak gerekçesi de budur.

Niçin Kalıpçılık?
Birçok dayanıklı ticari eşya imalatı kalıplar sayesinde gerçekleştirilmektedir. Bu sektörde çalışan personel kalifiye olmak zorundadır. Aynı zamanda da yüksek teknoloji kullanımı kaçınılmazdır. Kalifiye personel ve yüksek teknoloji kullanan kalıp firmaları otomotivden beyaz eşya ürünlerine kadar birçok alanda yenilikçi ürünlerin imalatını mümkün kılarlar.

Kalıp sektörü dünya genelinde ortalama % 70 oranında otomotiv sektörüne hizmet etmektedir.
Bu durum Türkiye için de geçerlidir. İhracata dayalı bir ekonomisi olan Türkiye için en önemli sanayi ihracat kalemlerinden biri 25 Milyar USD ile otomotiv sanayisidir. Yeni bir araç programının devreye alınmasında kalıp imalat süreci en detaylı ve karmaşık süreçtir. Milyon adetlerde seri olarak üretilecek araçları meydana getiren milyonlarca parçayı üretecek kalıpların her biri proje bazlı özel tasarım, analiz ve imalat süreçleri sonucunda ortaya çıkmaktadır. 

Her bir kalıbın, aynı kalitede milyonlarca adet parçayı seri olarak üretmesi gerekmektedir. Bu sebeple her bir kalıp, yüksek teknoloji ürünü tasarım ve analiz yazılımları, gelişmiş CNC takım tezgahları ve nitelikli işgücü kullanılarak tek seferde mutlak doğru yapılmak zorundadır. Milyonlarca adet tampon, ön konsol gibi plastik parçalar, motor kaputu veya kapı gibi sac panellerin her birini sürdürülebilir kalitede, rekabetçi maliyetlerle üretmek için tek bir kalıp veya kalıp seti gereklidir.

Bu sebeple kalıp sektörü katma değeri yüksek, derinlemesine uzmanlık gerektiren özel bir imalat sektörüdür. 

Yüksek Katma Değer

Kalıpçılık endüstrisinin kendine has özelliği ve katma değeri, farklı yönetim tarzı ve parasal stratejilerinin bulunuyor olmasından, yetkin personel, makine ve teknolojik yatırımlarının oluşturduğu üstünlüğünden kaynaklanmaktadır.

Kalıp sektörü katma değeri yüksek bir sektördür. 
İhracatta, kalıp tipine göre 25 - 100 USD/kg aralığında katma değer sağlanmaktadır.

Türkiye-nin ortalama ihracat değerinin 1,5 USD/kg olduğu dikkate alınırsa, kalıpçılığın önemi ve değeri daha kolay anlaşılacaktır.

İsviçre saat sektörünün 2014 yılı ihracatı 20 Milyar Avro-dur. Bir saat üretimi için gerekli hammaddenin hiçbiri İsviçre-de üretilmemektedir. Saatte bulunan altın, gümüş, sac, plastik gibi bütün kalemler ithal edilmektedir. En pahalı saatin içindeki malzeme 500 - 1.000 Avro-yu geçmez. İsviçreli saatçiler bu saatleri 3.000 - 150.000 Avro arasında bir fiyata satmaktadır. İsviçre-deki tüm saat üreticilerinin kapladığı toplam alan 100.000 m2 -yi geçmez. Bacası ve atığı da yoktur.

Kalıp üretimi de saat üretimi gibidir. Her iki iş kolunda da katma değeri yüksek olan tasarım ve hassas mekanik imalat yöntemleri kullanılmaktadır. Kalıp üretmek için gerekli olan ana hammadde takım çeliğidir. Kalıp fiyatı içindeki hammadde oranı % 10 - % 25 arasındadır. Geri kalan tutarlar ise, işçilik, enerji, kesici takım ve amortisman maliyetleridir.

Mevcut Durum ve Fırsatlar
Türkiye-deki kalıp üreten firmalar iş ölçeklerini genel olarak 400 ton altında pres gerektiren kalıpların üretimine yönelik olarak belirlemekte ve makina/ekipman yatırımını bu ölçekteki parçaların kalıplarına göre yapmaktalar ki işte bu noktada ana sanayinin hedefleriyle, yan sanayinin olanakları birbirini karşılamamaktadır.

Bu nedenle özellikle büyük ebatlı ve ağır tonajlı dış gövde parçalarının kalıpları yurtdışına sipariş edilmekte, sonuçta daha çok para ve enerji harcanmakta, cari açık büyümektedir.

Türk kalıp sektörü Avrupa pazarında, Güney Kore, Tayvan, Çin-e göre daha avantajlıdır. Kalıp tedarikinde müşteriye yakın olmak ve sürekli iletişim çok önemlidir. Türkiye, Avrupa-da bu avantaja sahip tek ülkedir.

Avrupa-da kalıp sektöründe önde gelen ülkeler Portekiz, İspanya, Almanya, ve İtalya -dır. Bu ülkelerde kalıp işlemenin saat ücreti 50 - 70 Avro iken Türkiye-de 20 - 40 Avro-dur. 

Türkiye-de 2016 yılında 1.5 Milyon araç üretilmiştir. İhtiyaç duyulan kalıpların ise sadece % 30 kadarı yurtiçinden tedarik edilmiş, % 70 kadarı Portekiz, İspanya, İtalya, Almanya, Güney Kore ve Çin-den ithal edilmiştir.  
Bu durum dikkate alındığında;

Türk Kalıp Sektörünün ihracat potansiyeli bir yana, yurt içi potansiyelinin bile çok yüksek olduğu ortaya çıkmaktadır.

Türkiye-deki otomotiv ve dayanıklı tüketim ürünlerinin imalatında kullanılan kalıpların %30-u yurt içinde kalan %70-i yurt dışında, çoğunlukla da Çin-de ve Uzakdoğu-da yaptırılmaktadır. Uygun maliyette kalifiye eleman bulunamaması sebebi ile Amerika-da kalıp maliyetleri artmış ve 1998-den beri kalıp imalatçılarının 1/3-ü iflas etmiştir. Bu rakam tüm sanayideki oranın 2 katıdır. Aynı durum Avrupa-da da yaşanmaktadır. 

Amerika ve Avrupa-da küçülmekte olan bu kapasite Türkiye için bulunmaz bir fırsattır.

Mühendislik gücünün yüksek olduğu yerler büyük firmalardır. Küçük firmalarda ise mühendislik zayıf ve iş klasik atölye mantığı ile yapılmakta, gelişmiş üretim teknolojileri neredeyse hiç kullanılmamaktadır. 
Buna ilave olarak büyük firmalara iş yapan küçük firmalarda yabancı dil bilen personel eksikliği ve pazarlama güçlerinin zayıf olması atıl kapasiteye yol açmaktadır. Doğal olarak bu da yeni yatırımları engellemektedir.

Türkiye-de yılda ortalama 1,5 Milyon adet araç üretilmektedir.
Bu miktar Avrupa-da 20 Milyon adet/yıl civarındadır. 
Avrupa-daki kalıpçı sayısı azalırken Türkiye bu fırsatı değerlendirmelidir.

Kalıpçılığın Geleceği – Geleceğin Kalıpçılığı
Türkiye kalıpçılık sektörünün mevcut durumu ve 2025 hedeflerine uygun perspektifimiz:
                                          2017            2025 Perspektifi
Dünya pazarı büyüklüğü     84 Milyar €     120 Milyar €
Pazar payımız                                % 4,5 % 15
Ciromuz                                3,5 Milyar € 18 Milyar €
İstihdamımız                               120,000 550,000

Gelecek durumda rekabet gücünü artırmak için Çin-de uygulanmakta olan tedbirlerin alınması gereklidir. Örneğin, Çin-de maliyetin %35-ini oluşturan kalıp çeliğinin yüksek maliyetini azaltmak için devlet sübvansiyonunu arttırmış ve vergiyi peşin almayarak maliyetlerini azaltmıştır.

Bu alanlarda, mühendislik, teknoloji, imalat, satış ve pazarlama alanlarındaki eksiklik çarpıcıdır. Sektörün dünya standartlarına ulaşması ve yabancı imalatçılarla yarışabilir hale gelmesi için devlet desteği bağlamında aşağıda özetlendiği gibi teşviklerin değerlendirilmesi önemlidir;

Bacasız sanayi olarak da adlandırabileceğimiz kalıpçılık sektörü, diğer üretim sektörlerine kıyasla daha az enerji tüketmekte ve daha az alana ihtiyaç duymaktadır. Yüksek teknoloji gerekliliği ve kalifiye personel ihtiyacı sektörün başlıca sorunlarını teşkil etmektedir. Yine ülkemizde henüz tam anlamıyla gelişmemiş ancak dünyada trend olmak üzere olan kalıpçılık alanları olarak aşağıdakileri sayabiliriz:
Kompozit ve Yeni Nesil Malzeme Kalıpçılığı (karbon fiber vb.)
Yüksek Mukavemetli Sac Kalıpçılığı
Sıcak Sac Şekillendirme Kalıpçılığı
Çok Komponentli Plastik Enjeksiyon Kalıpçılığı
Yüksek Basınçlı Döküm Kalıpçılığı
Düşük Basınçlı Döküm Kalıpçılığı

Türk Kalıpçılığını Geliştirmek İçin Önerilerimiz

Türk kalıp sektörünün rekabet gücünü arttırması, sektörün dünya standartlarına ulaşması ve yabancı imalatçılarla yarışabilir hale gelmesi için özel sektör olarak bizlerin yapması gerekenlerin yanı sıra devletin sağlayacağı bazı teşviklerin de değerlendirilmesi ve uygulamaya alınması önemlidir.
Kalıpçılık İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri-nin kurulması, derinlemesine uzmanlaşmış Türk kalıpçılarını kümelenme mantığı ile bir araya getirerek, Türk Kalıpçılık Sektörü-nün hem yurtiçi hem de yurtdışı pazarlar için önemli bir tedarik ve cazibe merkezi haline gelmesini sağlayacaktır.
OSB bünyesinde kurulacak, Kalıp Teknolojileri Ar-Ge Merkezi ile inovativ kalıp çözümleri geliştirilerek Türk Kalıpçılık Sektörü-ne katma değer sağlanacaktır.
OSB-ler bünyesinde rekabet gücünü arttırmaya yönelik Ortak Kullanım Merkezlerinin oluşturulması sektörün büyüme ivmesini arttıracaktır.
Yüksek tonajlı kalıp deneme preslerinin üyelere hizmet vereceği Kalıp Deneme Merkezi,
kalıp teslim sürelerini kısaltacaktır.
OSB bünyesinde kurulacak Meslek Lisesi ile sektörün ihtiyaç duyacağı uzmanlık alanlarında nitelikli insan kaynağı yetiştirilecektir
Endüstri 4.0 (4. Sanayi Devrimi) verimlilik stratejisinin kalıpçılık sektöründe etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak ve stratejik yol haritasını oluşturmak amacı ile 2017 yılı içerisinde bir çalıştay düzenlemesi,
Türk Kalıpçılık Sektör Raporu-nun oluşturulması için istatistiki bilgi toplama çalışmalarının tamamlanması ve raporun tüm paydaşlara sunulması,
İhracata yönelik kalıp projeleri için makine-ekipman-yazılım yatırım desteklerinin sağlanması,
Eximbank ihracat kredilerinin kalıpçılığa özel yapılandırılması,
Kalıp firmalarının müşterileri ile yaptıkları sözleşmelerin kredi kullanımında teminat olarak gösterilebilmesi kalıpçıların finansman yükünü hafifletecektir.
Uzay - havacılık, savunma ve mühimmat sanayi ve yenilenebilir enerji teknolojileri sektörlerinde son yıllarda başarı ile yürütülen OFFSET uygulamasına, üretim sanayisi için stratejik öneme sahip olan Kalıpçılık sektörünün de dahil edilmesi, çok kısa zamanda sektörün hem kapasite hem de teknolojik olarak gelişmesini sağlayacaktır.
Türkiye- de üretilen kalıpları satın alan/kullanan firmaların yerli kalıp kullanımını teşvik etmeye yönelik vergi muafiyeti/indirimi vb. teşviklerin uygulanması,
Özellikle kalıp tasarım ve analiz mühendisliğini yapabilecek firmaların sayısının arttırılması
Hammadde sübvansiyonları
o Nitelikli takım çeliği, dökme çelik gibi hammadde alımlarında teşvik sağlanması,
o Dışarından ithal edilen özel kalıp ekipmanlarının Türkiye-de imal edilmesinin teşvik edilmesi
Sanayinin yapı taşlarından -Kalıpçılık Sektörü-- ve sektöre ait bileşenlerin bir araya gelerek güçlenmesini sağlayacak en önemli proje olan Kalıpçılar Vadisi-nin ve içerisinde yer alacak olan Ortak Kullanım Merkezi ile Kalıp Teknolojileri Ar&Ge Merkezi-nin bir an önce hayata geçirilmesi,
Meslek liselerimizin takım, malzeme, yazılım vb. ihtiyaçlarının tedarik edilmesine yönelik sanayicilerin organize edilmesi,
Meslek liselerinde okuyan öğrencilerin sanayiye entegrasyonunu sağlamak amacı ile Ulusal Kalıpçılık Yarışmalarının yapılması,
Mesleki teknik eğitim içeriğinin Endüstri 4.0-ı da dikkate alarak geliştirilmesi için ilgili bakanlıklara sunulmak üzere çalışma yapılması,
Geçmişte Teknik Eğitim Fakülteleri bünyesinde faaliyet gösteren 4 yıllık lisans seviyesinde eğitim veren Kalıpçılık Öğretmeni yetiştiren ve daha sonra kapatılan ilgili bölümün yeniden açılması,
-Kalıp Mühendisliği Lisans Programı- ve/veya -İleri Kalıp Teknolojileri Yüksek Lisans Programı- benzeri programların oluşturulması yönünde üniversiteler ile çalışmalar başlatılması,
Sanayi tedarik zincirinin paydaş STK-ları (OSD, TAYSAD, TİAD, PAGEV, BEYSAD) ile birlikte, yurtdışı ve yurtiçi rekabet gücümüzü arttırmaya yönelik ortak çalışmalar yapılması,
Tüm sanayi sektörlerinin ortak sorunu olan insan kaynağı eksikliğinin giderilmesi yönünde yeni stratejilerin geliştirilmesi amacı ile çalışmaların başlatılması,
Kalıp firmalarına düzenli aralıklarla denetim yapılarak sektör ilerleme raporu oluşturulması ve bunun ana-yan sanayi firmaları ile paylaşılması.
Antidamping – Koruyucu Önlemler
o Sektördeki mağduriyetin giderilmesi  amacıyla özellikle Uzakdoğu-dan (Çin vb.) ithal edilen, aşağıda listelenmiş kalıp ve kalıp ekipmanları için ANTİDAMPİNG uygulamasının yapılması sektörümüzün gelişmesine ve cari açığın kapatılmasına büyük katkı sağlayacaktır:
Plastik enjeksiyon kalıplarının tüm çeşitleri
Dövme kalıplarının tüm çeşitleri
Progresif (çok adımlı, otomatik) sac şekillendirme kalıpları
Hassas sac kesme kalıpları
Transfer sac şekillendirme kalıpları
Tandem sac şekillendirme kalıpları
Yüksek basınçlı döküm kalıpları
Alçak basınçlı döküm kalıpları
Kauçuk kalıpları
Poliüretan kalıpları
Kalıp setleri
Kalıp kam sistemleri
Kalıp zımba ve zımba tutucu sistemleri
Kalıp merkezleme elemanları
Grafitli bronz burçlar
Grafitli bronz sürtünme plakaları
Grafitli bronz kızak sistemleri
Kalıp taşıma ve kaldırma elemanları
Gazlı yaylar
Hidrolik kalıp silindirleri
Pnömatik kalıp silindirleri
Grafitli sürtünme plakaları

Teknik Eğitimin Önemi

UKUB olarak eğitim çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Kalıpçılık sektörü katma değeri yüksek olan ve nitelikli personele ihtiyaç duyan bir sektör. Seri imalat şartlarında çalışacak niteliksiz personel dahi bulmak zorken yüksek katma değere sahip, diğer üretim sektörlerine hayati önem taşıyan ekipman tedarik eden kalıpçılık sektöründe istihdam edilecek insan kaynağının yetiştirilmesi hem sektörümüz hem de üretim sanayimizin bütünü için yüksek önem ve öncelik arz etmektedir. Bu sorunun çözümüne yönelik, Coşkunöz Endüstri Meslek Lisesi ve Coşkunöz Eğitim Vakfı ile birlikte temel kalıpçılık eğitiminin verilmesi üzerine ortak bir proje geliştirildi ve Ekim ayında Coşkunöz Eğitim Vakfı ile işbirliği protokolü imzalandı. Öngörülen eğitim programında sırasıyla teorik eğitim, pratik eğitim ve değerlendirme aşamaları bulunuyor. Teorik eğitimler meslek liselerinde verildikten sonra kursiyerlerin çalıştıkları atölye ortamında pratik eğitimler verilecek ve 3 ayda bir uzman eğitmenler tarafından yapılacak değerlendirme sınavlarıyla ilerleme durumları belirlenecek. UKUB olarak amacımız öncelikle bu eğitim programını başarıyla hayata geçirmek. Bir sonraki aşamada kursiyerlere mesleki yeterlilik belgesi vermeye akredite olmak istiyoruz. Eğitim programımızı pilot bölge olarak önce Bursa-da başlatacağız ve ilerleyen yıllarda tüm ülke genelinde uygulamak için çalışacağız.

Kalıp Sektör Raporu ve İhracatçılar Birliği Kurulum Çalışmaları

Ülkemizde bugüne kadar kalıp sektörü ile ilgili geniş kapsamlı bir istatistiki bilgi çalışması yapılmadığı için sektörümüzün mevcut durumu ve potansiyeli hakkında tam ve doğru bilgiye de maalesef sahip değiliz. Sektörümüzün gelişmesine yönelik devlet destek ve teşviklerinin alınması adına devletimiz nezdinde farkındalık yaratmak, sektörümüzü geliştirecek stratejilerin belirlenmesi için birlik olup, sahip olduğumuz mevcut ve potansiyel gücümüzü sayısal bilgilerle en doğru şekilde ifade etmek mecburiyetindeyiz. Türk kalıp sektörü raporunu yayınlama çalışmalarına başlamış bulunmaktayız ve 2018 yılı ilk yarısı itibari ile raporumuzu tüm sektör mensuplarıyla paylaşacağız. Bu rapor ile Kalıp İhracatçılar Birliği kurulumu çalışmalarımızın ilk adımını atmış oluyoruz aslında.  Türk kalıp sektöründeki firmaların farklı ihracatçı birliklerine kayıtlı olmaları sebebiyle sektör ihracatı ya da ithalatıyla ilgili doğru verilere ulaşmakta güçlük çekiyoruz. Bu doğrulta kalıp firmalarının tümüyle görüşerek bağlı bulundukları birlikleri tespit etmeye başladık. Hedefimizde kalıpçıları tek bir ihracatçı birliği çatısı altında toplayıp gerçek istatiksel bilgilere ulaşmak var. 

Değerli Sektörel Ailesi,
On beşinci yılını geride bırakan SUBCONTURKEY dergisi, Kalıpçılık sektörü ile birlikte otomotiv, savunma ve makina sanayi, kimya, plastik, kauçuk, beyaz eşya sektörü ile ilgili güncel bilgi ve sorunları takip etmemize olanak sağlayan önemli bir sektör yayını haline gelmiştir. 
İçeriğinde, sektör üyesi firmaların yanı sıra sektör temsilcisi sivil toplum kuruluşlarına da sürekli yer veren duyarlı yayıncılık anlayışı ile hazırladığınız değerli yayınınız SUBCONTURKEY derginizi ilk çıktığı günden beri ilgiyle takip etmekteyiz.
İçeriği ile olduğu kadar tasarımı ve baskı kalitesi ile de değerini kanıtlayan SUBCONTURKEY Dergisi-nin 15. yılını açık alınla ve başarıyla geride bırakmasını tebrik eder, derginin yayınlanmasında emeği geçen tüm ekibin başarılarının artarak devam etmesini temenni ederim.

Şamil ÖZOĞUL
UKUB Yönetim Kurulu Başkanı

 

  İlgili Haberler

 

İlgili haber bulunamadı!

  İlgili Yazılar

 

İlgili yazı bulunamadı!
 

https://www.ankiros.com
SEKTÖREL
Tanıtım Grubu
Rek. ve Tic. Ltd. Şti.

  Bahçeşehir 2.Kısım Mah.(Boğazköy)
  4.Cadde,Mavi Kardelen Sitesi, A-Blok No:1/2 Daire:2
  BAHÇEŞEHİR-BAŞAKŞEHİR-İSTANBUL
  Tel:0212 607 28 22- 5 Hat
 
E-posta : subcon@sektorel.com

SUBCONTURKEY Yan Sanayi Ürünleri Gazetesi
www.sektorel.com | www.subconturkey.com | subcon@subconturkey.com
yan sanayi