SubconTurkey

Hoşgeldiniz
subconturkey.com

Favorilerime Ekle

yan sanayi

Bugün :   7 Mart 2021, Pazar

Eylul 2018 Sayısı

Yıl : 15 | Sayı : s_173

     Anasayfa
     Hakkımızda
     Künye
     Arşiv
     İletişim

http://www.subconturkey.com.tr
Dergimizin sayfalarına
taranmış şekilde ulaşmak için tıklayın  


 

Haberdar olmak için
üye olunuz

İsim
E-Posta

Sektör Seçiniz


 

 

 

Barbaros Demirci
Danışman demircib1948@gmail.com


Türkiye, Plastik Enjeksiyon Makinaları Talebinin Yüzde 95 ini İthalatla Karşılıyor


2013 yılında 49,6 milyar dolar olan dünya plastik enjeksiyon makinaları dış ticaret hacmi yılda ortalama %2,4 artış hızı ile 2017 yılında 54,5 milyar dolara çıkmıştır. Dünya plastik enjeksiyon makinaları toplam ithalatı ve ihracatı hemen hemen aynı ülkeler tarafından yönlendirilmektedir. Başka bir değişle en büyük ithalatçı ülkeler aynı zamanda en büyük ihracatçı konumundadır.

2017 yılında dünya toplam plastik enjeksiyon makinaları toplam ithalatından ABD % 13 Çin %11 pay alırken toplam ihracatın %22 si Almanya ve %15 i Çin trafından gerçekleştirilmiştir. Türkiye 2017 yılında plastik enjeksiyon makinaları global ithalatından %2,2 ihracatından ise %0,6 pay almıştır.

Dünya Plastik Enjeksiyon Makinaları İthalat ve İhracatını Yönlendiren Ülkeler
İTHALAT İHRACAT
Ülkeler % Pay Ülkeler % Pay
ABD 12,9 Almanya 21,9
Çin 10,9 Çin 14,7
Meksika 5,7 Japonya 9,3
Almanya 5,5 İtalya 8,7
Rusya Fed. 3,7 Avusturya 7,9
Hindistan 3,6 ABD 5,9
Vietnam 3,2 Tayvan 4,3
G.Kore 2,5 Fransa 3,6
Tayland 2,3 Kanada 3,3
İtalya 2,3 G.Kore 2,6
10 Ülke Toplamı 52,6 10 Ülke Toplamı 82,2
Diğerler 47,4 Diğerler 17,8
Dünya Toplam 100,0 Dünya Toplam 100,0
Türkiye 2,2 Türkiye 0,6
                                         Kaynak: ITC Trade Statistics

Türkiye de  2003–2017 yılları arasında 262 milyon dolarlık plastik enjeksiyon makinası üretilirken 2 milyar 235 milyon dolarlık ithalat yapılmıştır. Bu dönemde plastik enjeksiyon makinaları ihracatı 131 milyon dolar olarak gerçekleşmiş ve yurtiçinde satılan 2 milyar 356 milyon dolarlık enjeksiyon makinasının %94 ü ithalatla sadece %6 sı yerli üretimle karşılanmıştır. Bu dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı %6 olarak gerçekelşmiştir. Bu dönemde plastik enjeksiyon makinaları sektöründe 2 milyar 94 milyon dolar dış ticaret açığı verilmiştir.

2013-2017 yıllarını kapsayan son 5 yılda plastik enjeksiyon makinaları üretim ve ihracatının yılda ortalama %5,8 ithalatının %3,7, yurtiçi satışlarının %3,8 artış gösterdiği görülmektedir.


Türkiye Plastik Enjeksiyon Makinaları Arz ve Talep Dengesi
2013 2014 2015 2016 2017 2018 / T
Üretim 20 27 16 23 25 30
İthalat 161 187 192 172 186 188
İhracat 10 14 8 11 12 15
İç Satış 171 201 200 184 199 203
Dış Ticaret Açığı -151 -174 -184 -161 -174 -173
İthalat / İç Satış ( % ) 94 93 96 94 94 93
İhracat / İthalat ( % ) 6 7 4 7 7 8
             Kaynak: TUİK ve  ITC Trade Statistics

2018 yılının ilk 6 aylık gerçekleşmeleri dikkate alınarak yapılan tahminler plastik enkjeksiyon maknaları sektöründe 2018 sonunda 30 milyon dolarlık üretim, 188 milyon dolarlık ithalat, 15 milyon dolarlık ihracat yapılacak ve sektörün bu makinalardaki yatırımı 203 milyon dolara ulaşacaktır. 2018 yılında 173 milyon dolar dış ticaret açığının beklendiği sektörde yurtiçi talebin %93 ünün ithalatla %7 sinin yerli üretimle karşılanması ve ihracatın ithalatı karşılama oranının %8 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.

Türkiye nin plastik enjeksiyon makinalarında ortalama ithalat fiyatları ihracat fiyatlarının üzerinde seyretmektedir. Başka bir değişle Türkiye de plastik sektörü katma değeri yüksek enjjeksiyon makinalarını ithal ederken katma değeri daha düşük olanları ihraç etmektedir. 2017 yılında ortalama ithalat fiyatı 6,3$/Kg, ihracat fiyatı da 4,9 $/Kg olarak gerçekleşmiş ve ihracat fiyatı ithalat fiyatının %22 altında kalmıştır.

Türkiye 2017 yılında 20 ülkeden plastik enjeksiyon makinası ithal ederken 50 ülkeye ihracat yapmıştır. Plastik enjeksiyon makinaları ithalatın yaklaşık %98 i 10 ülkeden %2 si de diğer 10 ülkeden yapılmaktadır. Çin toplam ithalattan %47 Almanya %15, Avusturya %13 pay almaktadır. 

Türkiye nin plastik enjeksiyon makinaları ortalama ithalat fiyatı 2017 yılında 6,3 $/Kg iken Almanya, Avusturya, Japonya, İtalya, İsviçre ve Kanada dan yapılan ithalatın birim fiyatı ortalamanın 2–3 katını bulmaktadır. Buna karşılık Çin ve Tayvan dan yapılan ithaltta birim fiyatlar Türkiye nin ortalama ithalat fiyatının altında seyretmektedir

Plastik enjeksiyon makinaları ihracatının yaklaşık %63 ü 10 ülkeye % 7 si ise diğer 40 ülkeye yönelik olarak gerçekleşmektedir. 2017 yılında Cezayir ve Pakistan a yapılan ihracat toplam ihracatın %27 sini oluşturmuştur. Türkiye nin plastik enjeksiyon makinaları ortalama ihracat fiyatı 2017 yılında 4,9 $/Kg ikenS.Arabistan, Romanya, Rusya Federasyonu ve Irak a yapılan ihracatta birim ihraç fiyatları ortalamanın alında kalmıştır.

2018 yılının Haziran  ayı sonu itibariyle Türkiye plastik sektöründe plastik işleme makinaları parkının %19 unu enjeksiyon makinaları oluşturmaktadır.

2018 yılının Haziran ayı sonu itibariyle Türkiye sektörü makina parkında 66.905 adet plastik enjeksiyon makinaları mevcut olup, bunun 4.671 I yerli üretim 62.264 adedi de ithal makinalardan oluşmaktadır.

İthal enjeksiyon makinaları parkının %96,5 unu 10 ülkeden ithal edilen makinalar oluşturmaktadır. Parkın %43,7 sini Çin, %18,1 ini Almanya, %9,6 sını İtalya, %8,9 unu Tayvan ve %6,2 sini de Avusturya menşeli makinalar oluşturmaktadır.

Türkiye, plastik enjeksiyon makinelerine yönelik olarak çok ciddi yatırım yapan plastik sektörüne sahiptir. Dolayısıyla Türkiye, bu alanda dünyanın en önemli pazarlarından biridir. 

Makine imalat sanayiindeki genel sorunlar, plastik enjeksiyon makineleri için de geçerlidir. Bu genel sıkıntılara ek olarak, plastik işleme makinelerine yönelik herhangi bir ulusal stratejinin olmaması ve yerli makine üreticilerinin yeterince korunmaması sektördeki olumsuz tablonun devamındaki en önemli etkenlerden biridir. 
Türkiye plastik enjeksiyon makinaları dış ticaretinde net ithalatçıdır ve ihraç edilen makinaların birim fiyat karşılaştırmaları yüksek katma değer sağlamaktan çok uzaktır.  Söz konusu makinaların yerli üretilmesi halinde dış ticaret açığının kapatılmasıma yılda yaklaşık 200 milyon dolar katkıda bulunulacaktır.

Türkiye plastik enjeksiyon makineleri sektörü başta Çin olmak üzere ucuz makine üretici ülkelerden yapılan ithalat karşısında gelişememektedir. Plastik işleme makineleri sektörüne yönelik bir devlet stratejisinin bulunmaması, yerli üreticinin yeterince korunmaması ve plastik mamul üreticilerinin rekabet üstünlüğü sağlamak için ucuz ve ikinci el makine ithalatını tercih etmeleri, Türkiye de plastik enjeksiyon makineleri sektöründe üretimin giderek küçülmesine neden olmaktadır.

Plastik enjeksiyon makinaların yerli üretiminin artabilmesi için yerli makine üreticilerine Ar-Ge yatırımlarının teşvikinin dışında yerli makine kullanan üreticilere yapılan, kamu ihalelerinde oluşturulan Yerlilik Kriteri içinde özel bir teşvik uygulanması ve yerli üreticiden alınan makinelerin, özel bir sigorta sistemi ile uygun şartlarda uzun yıllar garanti kapsamına sokulması gerekmektedir. 

  İlgili Haberler

 

İlgili haber bulunamadı!

  İlgili Yazılar

 

İlgili yazı bulunamadı!
 

http://www.subconturkey.com.tr
SEKTÖREL
Tanıtım Grubu
Rek. ve Tic. Ltd. Şti.

  Bahçeşehir 2.Kısım Mah.(Boğazköy)
  4.Cadde,Mavi Kardelen Sitesi, A-Blok No:1/2 Daire:2
  BAHÇEŞEHİR-BAŞAKŞEHİR-İSTANBUL
  Tel:0212 607 28 22- 5 Hat
 
E-posta : subcon@sektorel.com

SUBCONTURKEY Yan Sanayi Ürünleri Gazetesi
www.sektorel.com | www.subconturkey.com | subcon@subconturkey.com
yan sanayi