SubconTurkey

Hoşgeldiniz
subconturkey.com

Favorilerime Ekle

yan sanayi

Bugün :   19 Ocak 2019, Cumartesi

Mart 2018 Sayısı

Yıl : 15 | Sayı : s_167

     Anasayfa
     Hakkımızda
     Künye
     Arşiv
     İletişim

https://www.trex.com.tr


http://www.win-eurasia.com/tr


http://tubeandsteelistanbulfair.com/
Dergimizin sayfalarına
taranmış şekilde ulaşmak için tıklayın  


 

Haberdar olmak için
üye olunuz

İsim
E-Posta

Sektör Seçiniz


 

  

Sanayide Dijital Dönüşüm (Sanayi 4.0) Süreci ve KOBİler

Ülkemizde pek çoğumuz tarafından bilindiği üzere, 2008 yılında karşılaştığımız ve özellikle gelişmiş ülkeler başta olmak üzere tüm dünyamızı derinden sarsan global ekonomik kriz, kimilerine göre bir konsept, kimilerine göre bir evrim, kimilerine göre ise bir devrim olarak adlandırılan Endüstri 4.0 (Sanayi 4.0) olgusunun temelini atmıştır. 

Teknolojinin hızla geliştiği günümüzde modern imalat sektöründe insan faktörünün minimum/optimum olduğu bir üretim amaçlanmaktadır. Bu da artık gelişmiş üretim teknolojilerine daha basit bir dille imalat sanayine ve makinalara akıl katma döneminin başladığını göstermektedir. Özellikle Bilgisayar teknolojilerinin olağanüstü hızla gelişimine paralel olarak akıllı fabrika dönemi başlayacaktır. Bu dönem, günümüz başlangıç alınarak Endüstri 4.0 olarak tanımlanıyor. Makinalarda her bileşenin birbiriyle haberleştiği, kendi kendine karar veren ve denetleyen üretim tesisleri devri başlayacaktır. Siber Fizik Sistemler olarak tanımlanan ya da -IoE- Internet of Everythings olarak da tariflenen Yapay zekaya sahip üretim sistemleri hayal edilmektedir. Özetle akıllı makinalar dönemi yaygınlaştığında, ki yaygınlaşma için start alındığını görüyoruz, o zaman en az adamla en az enerji ile en yüksek verim ve kalitenin yaratılması sonucu işletmenin kar maksimizasyonunun yolu açılmış olacaktır. Bir başka deyimle Endüstri 4.0 ile yapay zekaya sahip makinalar vasıtasıyla bir nevi -Otonom Sistemler- oluşacaktır.

Gelişmiş bir ülke konumuna gelebilmek ve küresel ölçekte rekabet edebilir seviyeye ulaşmak için kesinlikle çok gelişmiş imalat sanayiine sahip olmak gerekiyor. Çünkü gün geçtikçe artan rekabet koşulları bir malın olabildiğince uygun maliyetlerde, kaliteli, verimli, hızlı, esnek ve sürdürülebilir üretilmesini gerektirmektedir. Bu da günümüz koşullarında ancak Endüstri 4.0 konseptli diğer bir adıyla Dijital Dönüşümlü imalat sanayisi ile mümkün olabilecektir. 

Buradan hareketle rahatlıkla söyleyebiliriz ki, Türk Sanayisinin Endüstri 4.0-a geçişi kesinlikle öncelikli hedefimiz olmalıdır. Aksi halde gerek ülke sanayimiz gerekse firmalarımız rekabet edemez duruma gelerek bir daha hiçbir şekilde gelişmiş ülkeler seviyesine ulaşamayabiliriz. Başlangıç noktası olarak doğru zamanda yani nerede ise dünya ile aynı zamanda bu konu konuşulmaya başlandı, bunun avantajı kullanılarak doğru adımlar atılmalıdır. Bu konuda gereken adımlar atılmaz ve gelişme sağlanmaz ise uzun vadede neler ile karşılaşılabileceği, rekabet gücümüzün çok zayıflayacağı bilinmelidir.

Endüstri 4.0 kavramı ve gerekliliğinin firmalarımız tarafından artık yeterince algılandığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Ancak şimdi sırada -nasıl uygulanacağı ve nasıl bir çözüm uygulanmalı- aşamasındayız. Bu tüm firmaların ve kamunun önemle dikkat etmesi gereken noktadır. Peki Endüstri 4.0 gibi sadece ülkemizde değil tüm dünya da yeni ve henüz tam olarak uygulanmamış bir konsepti nasıl uygulamalıyız? Ya da Endüstri 4.0 sürecinde yapılmaması gereken yanlışlar, yanlış yatırımlar konusunda dikkat edilmesi gerekenler neler olmalıdır? Doğru bir Endüstri 4.0 süreci yaşayabilmemiz için bu sorulara cevaplarımız net olmalıdır. Bunun için gerek ülke gerek ise firma bazında bir Endüstri 4.0 yol haritasının hazırlanması gereklidir. Gerek kamu gerek ise firma düzeyinde olmak üzere bu yol haritasında aşağıdaki adımlara dikkat edilmeli ve belirtilen yanlışlar da yapılmamalıdır. 

Endüstri 4.0 konsepti bundan önceki sanayi devrimlerinde olduğu gibi bizim haberimizin olmadığı, başlangıcında veya içerisinde önemli bir oyuncu olarak bulunamadığımız bir sanayi devrimi değildir. Dünya ile aynı zamanda bu konu ele alınmakta olduğu için kaybedilen hiçbir şey henüz olmayıp, kesinlikle geride kaldık psikolojisine gerek ülke gerek firma düzeyinde girilmemelidir.

Endüstri 4.0-ı sadece kullanan değil, mutlaka üreten ve geliştiren bir ülke olmamız hedeflenmelidir. Bu hedefin gerçekleşmesi için de diğer ülkeler ile karşılaştırmalar yapılarak -Endüstri 4.0 Yol Haritası-nın hazırlanması ve bu haritada kısa ve uzun vadeli adımların çok net olarak belirlenmesi gereklidir. Teknoloji Transfer Ofislerinin 6 ayda bir sergi/sunum/kongre yapmaları ile bünyelerindeki şirketlerin tanıtımları ortak bir platformda konuşulabilir. Burada hem birbirleriyle hem de yerli ve yabancı yatırımcılarla görüşülebilecek bir iklim oluşturulabilir. Teknolojik uğraş veren şirketlerin mutlaka envanteri çıkarılıp sürekli güncellenmeleri yapılarak sanayinin bu havuzlardan yararlanabilecekleri özendirmeler yapılabilir. 

Bakanlık tarafından Endüstri 4.0 uyumlu makineler yani Katma değeri yüksek Makine tiplerinin belirlenerek bu makinelerin imalatlarının desteklenmesi gerekmektedir. İleri teknoloji ürün imalatı / ihracatı yapan şirketlere özel primli kur, faizsiz kredi gibi somut, anında faydalanılabilecek uygulamalar geliştirilmelidir. Hiçbir şekilde katma değeri olmayan Endüstri 4.0 uyumlu olmayan makinelerin imalatları desteklenmemelidir.  

Teknolojik yatırımlarda hizmet veren yerli teknoloji şirketlerinin hizmetleri ihracat kapsamında değerlendirilebilir. KDV muafiyeti, özel teknolojik istihdam desteği, proje bedellerinin bir kısmının KGF için teminat kabul edilmesi gibi. Böylece KGF- nin teknolojik firmalara özel bir desteğinin sağlanması mümkün olabilir.

Firmalarımız <geç kaldım, rekabet edemeyeceğim> düşüncesiyle Endüstri 4.0 adı altında yanlış ve kesinlikle Endüstri 4.0 olmayan yatırımlar yapmamalıdır. Çünkü henüz tam anlamıyla Endüstri 4.0 çözümü oluşmuş bir sistem yoktur. Bu konuda Endüstri 4.0 uygulamaları ile ilgili danışmanlık ve çözüm sunduklarını iddia eden kişi ve şirketlere dikkat etmelidirler.  Çünkü beklentilerini karşılama konusunda hayal kırıklığına uğrayabilirler.

Bir başka önemsenmesi gereken nokta ise, Endüstri 4.0 sürecinde henüz hazır bir çözüm olmadığı gibi, her tesisin her sektörün kendine özgü özellikleri ile orantılı olarak kendine özgü bir çözümü olacaktır. Dolayısıyla iyi bir analiz ile her bir fabrika için Endüstri 4.0-a geçiş için durum tespiti yapıldıktan sonra buna uygun çözüm oluşturulmalıdır. Aksi halde hazır bir Endüstri 4.0 çözümü olmadığından iyi bir analiz yapılmadan alınacak çözüm kesinlikle istenilen bir Endüstri 4.0 çözümü ve yatırımı olmayacaktır. 

Endüstri 4.0 çözümü talep edildiğinde, istenilen çözümün aşağıdaki üç grupta belirtilen bileşenlerin tamamının sağlanması durumunda doğru çözümün elde edileceği göz ardı edilmemelidir. 

1. Mekanik & Robot
2. Elektrik & Otomasyon
3. Bilişim & İletişim

Bu bileşenlerden birinin eksik olması ve / veya birbiri ile tam uyumlu olarak çalışmaması durumunda doğru çözümün olmadığı bilinmelidir. Yukarıdaki bileşenleri dikkate aldığımızda, Endüstri 4.0 akıllı sistemleri, yapay zeka uygulamalarıyla destekleyerek bir otonomi sistemi olarak görebiliriz.

Ekonomimizi oluşturan firmaların büyük çoğunluğunun KOBİ statüsünde olmasından dolayı KOBİ-ler için özel bir yaklaşıma ihtiyacımız vardır. Kritik önem taşıyan KOBİ-ler için Dijital Dönüşüm / Sanayi 4.0-a geçişlerini kolaylaştırıcı düzenleme, teşvik ve stratejiler oluşturarak ilerlemek zorundayız. Çünkü Dijital Dönüşüm / Sanayi 4.0-ın doğru uygulanması ve uygulanırken kaynak yaratılması noktasında KOBİ-lerimizin kesinlikle yardıma ihtiyaçları vardır. Bu destek devlet tarafından sağlanmalıdır. 

Sanayi 4.0 kavramının artık dünyada hızla yerleşip yaygınlaşmaya başladığı bir dönemde ülkemizde, pek çok kamu veya özel sektör kurumlarına görevler düşmekle beraber özellikle en büyük görevin ENOSAD-a (ENDÜSTRİYEL OTOMASYON SANAYİCİLERİ DERNEĞİ) düşmekte olduğunun bilincindeyiz. Buradan hareketle ENOSAD olarak Türkiye sanayisine hizmet etmek için Endüstri 4.0 (Sanayide Dijital Dönüşüm) sürecinde gerek ulusal gerekse uluslararası üyelerimizle her türlü iş birliğine hazır olduğumuzu bildirmek istiyoruz. 

Gerek jeopolitik avantajımız gerekse genç ve dinamik bir nüfusa sahip ülkemizin bu avantajını kullanarak, Dijital Dönüşüm / Sanayi 4.0-ı sadece tesislerinde kullanan değil, aynı zamanda içinde olan, geliştiren ve uygulayan ülke konumunda olmalıyız.

Dr. Hüseyin HALICI 
ENOSAD Yönetim Kurulu Başkanı 


 

  İlgili Haberler

 

İlgili haber bulunamadı!

  İlgili Yazılar

 

İlgili yazı bulunamadı!
 

http://bit.ly/2B0388W

http://www.fitfuar.com/
SEKTÖREL
Tanıtım Grubu
Rek. ve Tic. Ltd. Şti.

  Bahçeşehir 2.Kısım Mah.(Boğazköy)
  4.Cadde,Mavi Kardelen Sitesi, A-Blok No:1/2 Daire:2
  BAHÇEŞEHİR-BAŞAKŞEHİR-İSTANBUL
  Tel:0212 607 28 22- 5 Hat
 
E-posta : subcon@sektorel.com

SUBCONTURKEY Yan Sanayi Ürünleri Gazetesi
www.sektorel.com | www.subconturkey.com | subcon@subconturkey.com
yan sanayi