SubconTurkey

Hoşgeldiniz
subconturkey.com

Favorilerime Ekle

yan sanayi

Bugün :   18 Eylül 2019, Çarşamba

Mayis 2019 Sayısı

Yıl : 16 | Sayı : s_181

     Anasayfa
     Hakkımızda
     Künye
     Arşiv
     İletişim

https://www.trex.com.tr


http://izmirmaktekfuari.com/e-davetiye2


http://www.kalitefuari.com
Dergimizin sayfalarına
taranmış şekilde ulaşmak için tıklayın  


 

Haberdar olmak için
üye olunuz

İsim
E-Posta

Sektör Seçiniz


 

 

 

Ali Rıza Büyükuslu
arbuyukuslu@yahoo.com.tr


ÜNİVERSİTE 4.0 ve 5.0


Küresel Ekonominin 4 Temel gündemi var:

1.Ekonomik büyüme ve kalkınmayı sağlamak (Ekonomik Refah)
2.Sosyal Refah Sistemi ile ekonomik gelişimi desteklemek (Kaliteli yaşam ve kaliteli iş hayatı) 
3. Global insani sorunlara karşı Global insani değerleri yükseltmek (açlıkla, yoksullukla, işsizlikle, göçle mücadele eşitlik, insan hakları, hukuk, adalet ve adil gelir paylaşımı için bölgesel veya küresel sosyal çözümler üretmek) 
4. Çevrenin korunması ( küresel ısınma sorunu, düşük karbon toplumu, tarım soykırımı GDO lar vb).

Küresel Dünyanın gelişmiş ülkeleri, şirketleri ve kamu yönetimi söz konusu bu 4 Temel alanda gelişme sağlamak için neler yapıyor:
1. İnovasyon Ekonomisine geçiş: İnovasyon ve dijital teknoloji tabanlı büyüme ve kalkınma politiklarına geçiş. Dijital dönüşümü ve Endüstri 4.0 altyapısını  gerçekleştirmek için Bilim ve teknolojiye merkezli üretim modelini benimseme. Katma değeri yüksek teknoloji üretime ve ürünlere odaklanmak. Akıllı teknoloji ve sistemlere geçmek. Kısacası; 

Geleneksel Tarımdan akıllı Tarıma geçiş
Geleneksel KOBİ lerden Start up lara geçiş ve girişimciliğin desteklenmesi ve yaratıcı ekonominin inşası. 
Geleneksel hizmet sektöründen dijital teknoloji tabanlı (yapay zeka, robotik, büyük veri, IOT (nesnelerin İnterneti), ICT uygulamaları ile ) yüksek verimli, hızlı ve kalite odaklı hizmet sektörüne geçiş. 
Konvensiyonel Fordist, Taylorist, Esnek Üretim (lean production) üretim modellerinden Endüstri 4.0 dijital teknoloji bazlı üretime geçiş. Burada en önemli husus teknoloji satın almak yerine kendi teknolojini geliştirebilmektir. Made in yerine made from  a geçiş. Teknoloji geliştireceğimiz platformlar; üniversiteler, Ar-ge merkezleri, Teknoparklar, Bilişim vadileri, inovasyon merkezleri, smart zone lar vb
Vasıfsız, yarı vasıflı ve geleneksel vasıflı insan gücünden Yüksek nitelikte İK ya geçiş.

2. Akıllı Topluma geçiş: ilkel toplumdan tarım toplumuna, tarım toplumundan endüstri toplumuna, endüstri toplumundan bilgi toplumuna ve nihayet akıllı topluma geçmek (Toplum 5.0) .  Toplum 5.0 çerçevesinde Sosyal kapsama alanını genişleterek bütün insanlığı kapsayan ekonomik katma değer yaratmak, adil paylaşmak, eşit vatandaşlık ve sosyal sorumlu vatandaşlığı dünya vatandaşlığına taşımak. Dünya ile internet ,sosyal medya  ve diğer dijital toplumsal ağlar kurmak suretiyle  connected to the Global Community  ve nihayet hızlı nüfus artışı, beslenme, yaşlanma, sağlık hizmeti ve sosyal güvenlik , sosyal refah ve kaliteli yaşam için  Caring and Sharing Society  toplumsal duyarlılık sistemine geçmeliyiz.

3. Paylaşım ekonomisi ve sosyal inovasyona geçiş: Eğitim sistemini Endüstri 4.0, Toplum 5.0 ve dijital dönüşüm devrimine ve felsefesine uygun yeniden reform etmememiz gerekiyor. Bölgesel kalkınma politikaları önem kazanıyor. Üretim odaklı ve istihdam dostu ekonomik büyüme ve adil paylaşım önem arz ediyor. Dijital dönüşünün ortaya çıkardığı yeni yeteneklerin, yeni yetkinliklerin ve çok yetenekli ve becerikli nitelikli insan gücü yetiştirilmesin en öncelikli gündem olmalı. Yoksulluk, işsizlik, beslenme  (eko-vatandaş), göç, trafik, toplu taşıma, kentleşme vb sosyal sorunlara inovatif çözümler üretmek ve sosyal girişimciliği desteklemek.  


4. Sürdürülebilir Yeşil ekonomiye geçiş: Çevre dostu temiz teknolojilerin geliştirilmesi, kaliteli yerel yönetim hizmetleri, yaşanabilir akıllı şehirlerin inşası, düşük karbon toplumu, küresel ısınma kaynaklı doğa üstü olaylara karşı risk yönetimi, şehir tarımcılığı ve nihayet  from cost advantage  to lost advantage  geçmek yani çevre dostu üretim, iş güvenliği, atık, meslek hastalıkları vb konularda akıllı çevre ve ekolojik sistemlerin maliyet hesabı dışında bırakılması.


Dijital Dönüşüm Çağı:
Dijital Teknoloji devriminin tetiklediği Endüstriyel transformasyon, sektörel dönüşüm.
Konvensiyonel Mesleklerin ve uzmanlıkların kaybolması
Yeni yükselen meslekler, yetenekler ve beceriler
İş gücü piyasaları yeni tip insan kaynağı eğitimini ve yetiştirilmesini zorunlu hale getirmekte,  Genel anlamda Eğitim 4.0 ile başlayan reformların yüksek öğretimde de yapılması ve Üniversite 4.0  ve 5.0 dönüşümüne uygun yeniden yapılanması gerekmektedir. 

Bu bağlamda, küreselleşen yüksek öğretimde ve Avrupa Yükseköğretim alanı reformları içinde;

1. Öğrenme ve öğretim süreçlerinde kalite odaklı iyileştirilme sağlanması
2. Mezunlarının istihdam edilebilirliğinin sağlanması 
3. Yüksek öğretim sisteminin kapsayıcılığının artırılması
4. Üzerinde uzlaşı sağlanan yasal reformların uygulanması ( Kalite güvencesi, kalite kültürü, iç ve dış değerlendirme, akreditasyon, derece ve kredi sistemleri, öğrenci hareketliliği, ortak program veya dipolma için işbirliği, öğrenci iş yükü temelli kredi yükü vb

Mezunların istihdam edilebilirliği (employobility) artırılması için öncelikle üniversitelerin İş dünyasına ve küresel iş gücü piyasalarına Endüstri 4.0 ve Toplum 5.0 ile uyumlu yükselen araştırma, yeni iş alanları ve mesleklerine uygun yüksek nitelikte insan gücünü arz etmesi yada yetiştirmesi gerekir. 

İŞGÜCÜ PİYASALARININ TALEP ETTİĞİ YETKİNLİK VE YETENEK DÜZEYİNDE İNSAN KAYNAĞI YETİŞTİRME VE AKILLI TOPLUM MODELİNE GEÇİŞ BİZİ DOĞRUDAN UNİVERSİTE 4.0 VE 5.0 KONSEPTİNE GÖTÜRMEKTEDİR.  

ÜNİVERSİTE 4.0 VE 5.0 DÖNÜŞÜM
Üniversite Eğitim reformunun konvensiyonel ve özellikle teorik eğitim modelinden amaç ve çıktı odaklı, bilginin toplanması, sorgulanması,  analizi, uygulanması ve sorunların çözümü yönünde yeniden yapılandırılması. 
Üniversitelerin dijital teknoloji alt yapısına geçmesi, 
Geleneksel yükseköğretimi kalıplarından ve mevcut alışkanlıklarından çıkarmak ve özellikle idari işlerde mutlak kurumsallaşması sağlanmalı, Yeni bir üniversite eko sistemi ve sosyal iklim organizasyonuna geçilmeli. Öğrenci Memnuniyeti merkezde olmalı,
Üniversitelerin kurum olarak  öğrenen organizasyon  (Learning Organization) olması
Yeni yetenek kazandırılması, çok fonksiyonel veya çok yetenekli yetiştirilmesi ve ihtiyaca yönelik (on demand learning) entegre çok disiplinli modüler eğitime geçilmesi
Bir alanda derece yapmak yerine birden fazla yeterlilik, yetkinlik yada öğrenme yapmak isteyen öğrencileri çoklu derece talebi ile karşılaşılması,
Learning by doing veya  applicable  yani uygulanabilir bilgiye dayalı eğitim modelleri ön plana çıkmaksı,
Üniversitelerin  kariyer yönetimi  okurken ve mezuniyet sonrası kariyer yönetimine önem vermesi
Üniversitelerin Ar-Ge merkezleri, Laboratuvarları, atölyeleri, tematik inovasyon merkezleri, girişimcilik kulüpleri, kuluçka merkezleri, Teknoparkları, proje veya teknoloji transfer ofisleri, sosyal inovasyon ve girişimcilik merkezleri gibi oluşumlar üzerinden iş dünyası, endüstri, hizmet sektörü ile araştırma ve proje bazlı çalışmaların yanı sıra kamusal alana toplumsal fayda sağlamak için yapacakları bilimsel üretimlerin önem kazanması,
Hayat boyu öğrenme ve yetişkin eğitimine yeniden fokuslanılmalı , profesyonel gelişim sertifika programları açılması,
Dijital mecralarda distance leraning yada online learning taleplerinin artacağı göz ününde bulundurulmalı
Learning is everywhere  öğrenme ve öğretmenin kalite standartları korumak suretiyle işte, evde, akıllı cihazlar vasıtasıyla her yerde yapılması, 
Uluslararası işbirlikleri, değişim programları, ortak programlar sadece farklı üniversitelerin eğitimini değil aynı zamanda farklı kültür ve deneyimlerin paylaşılması ve kültürel zenginlik boyutuyla değerlendirilmesi,

Üniversite 4.0 ve 5.0  ve yeni öğrenme, yetkinlikler ve çıktıları:
Yaratıcı, kritik düşünebilme ve problem çözme
Yenilikçi düşünebilme ve inovatif çözümler üretebilme
İşbirliği, takım çalışması yapma ve liderlik kapasitesi oluşturma
İletişim yeteneği kazanma (özellilkle dijital iletişim) 
Meraklı
Analitik
Veri madenciliği ve veri analizi 
Farklı Kültürlere anlayışlı, saygılı ve uyum sağlayabilen
Dijital teknoloji tabanlı yeni yetkinlik ve yetenek kazanma
Araştırma ve proje bazlı çalışma


 

  İlgili Haberler

 

İlgili haber bulunamadı!

  İlgili Yazılar

 

İlgili yazı bulunamadı!
 

http://aluexpo.com

https://www.busworldturkey.org
SEKTÖREL
Tanıtım Grubu
Rek. ve Tic. Ltd. Şti.

  Bahçeşehir 2.Kısım Mah.(Boğazköy)
  4.Cadde,Mavi Kardelen Sitesi, A-Blok No:1/2 Daire:2
  BAHÇEŞEHİR-BAŞAKŞEHİR-İSTANBUL
  Tel:0212 607 28 22- 5 Hat
 
E-posta : subcon@sektorel.com

SUBCONTURKEY Yan Sanayi Ürünleri Gazetesi
www.sektorel.com | www.subconturkey.com | subcon@subconturkey.com
yan sanayi